Går att såga av grenar/stammar i toppen utan att björken tar skada?

Karin Ander
Per Holgén

På vår tomt har vi en hängbjörk som börjar bli ganska hög. Jag undrar om det går att såga av de översta nedåtböjda stammarna i toppen utan att björken tar skada? Vi har även en kastanj, planterad från en kastanjefrukt för cirka 12-13 år sedan. Den står ett par meter från en nyligen anlagd pool. Min fråga är om det är någon fara att rötterna kan skada poolen vars sidor består av plyfa skivor?

Hej Karin. Det finns inga garantier för att björken inte tar skada av ett sågningsingrepp, men i de flesta fall så klarar trädet av att man sågar bort några större grenar eller bistammar. Vad gäller frågan om kastanjen så brukar ett mindre träd inte vara någon fara för husgrunder eller som i ditt fall, en pool. Små träd brukar dock bli stora, och det är inte att rekommendera att ett stort träd växer endast ett par meter ifrån poolen. Du kan i princip välja mellan att försöka gräva upp och flytta trädet nu eller att såga ner det inom några år!

Publicerad: