Friluftsliv & jakt

friluftslivSkogen - flitigt använd för friluftsliv

Friluftsliv, jakt och fiske är några av de största folkrörelserna i Sverige. Friluftsaktiviteter kan utövas på många sätt, ger oss vardagsmotion och är bra för hälsan. Men friluftsliv är så mycket mer än hundrundan eller fikakorgen i skogen. Det är en näringsgren värd att utveckla i ett land med mycket vacker och välkomnande natur. Naturturism bidrar till viktiga arbetstillfällen och stärker samhällsekonomin.

Samtidigt som allt fler flyttar till storstäderna ökar intresset för vistelse i skog och mark. Antalet personer som tar jägarexamen ökar; en femtedel av dem är kvinnor och det största antalet jägarexamina tar Stockholmarna. Sportfiske lär vara den vanligaste fritidsaktiviteten i Sverige.

Matlagningsprogrammen blir allt fler på TV och de finaste råvarorna hittar vi i skog och mark. Där har djuren fått leva fritt och ätit bra foder fram till skottögonblicket. Idag utgörs 3-4 procent av vår köttkonsumtion av viltkött, kanske kan det bli mer? Bär och svamp finns i större mängd än vi förmår ta tillvara och utnyttja.

Naturen är också bra för tanke och själ. Skogen fungerar som klassrum både för naturlära och matematik. Utomhuspedagogiken utvecklas och "Skogen i skolan" som drivs av skogsnäringen och skolan i samverkan är ett bra exempel. Grön rehabilitering är ett annat område som fått ökad uppmärksamhet och som besannar det som många av oss redan vet - man mår bra av att vara ute!

Läs mer om skogens sociala värden, som t.ex. friluftsliv, här på SkogsSverige

 

Allemansrätten - en rättighet, men också skyldigheter

Allemansrätten ger alla att vistas fritt i naturen, även i områden som någon annan äger. Det är en unik möjlighet som vi ska vara rädda om. Men idag finns det också markägare som är besvikna på hur allemansrätten används. Återkommande aktiviteter i större grupper kan innebära ett hårt slitage i känsliga naturområden. Eldning och nedskräpning kan också ställa till problem för den som äger marken. Därför är det noga hur du uppträder i naturen och att du vet vad du får och inte får göra. Hos Skogen i Skolan hittar du utbildningsmaterial om Allemansrätten och vad den innebär.

Testa dina kunskaper i SkogsSveriges Quiz om Allemansrätten
Skogen i Skolans läromedel om Allemansrätten
Faktablad om Allemansrätten från Skogen i Skolan

Under ämnet "Friluftsliv & Jakt" på SkogsSverige har vi samlat fakta och länkar till vidare information om just friluftsliv, jakt och fiske. Du kan också läsa om turism med skogen som bas liksom få lite tips för ditt skogsbesök. Här finns också mer information om Allemansrätten.

 

Fråga SkogsSverige om friluftsliv och jakt!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om friluftsliv i skogen eller jakt? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske till exempel undrar om barnen får bygga en koja i skogen? Vad säger lagen?
Läs svaret här

Eller undrar du kanske vad älgar föredrar för föda?
Läs svaret här

 • Norrskog säger upp alla jaktarrenden

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Norrskog ska marknadsanpassa priserna på sina jaktarrenden genom upphandling. Därför säger föreningen upp samtliga arrenden efter innevarande jaktår /Skogsland.,,
  Läs mer
 • Sveaskog gör rekordstor flyginventering

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Sveaskog har startat den mest omfattande flyginventeringen av älg någonsin i Sverige. 80 procent av bolagets sammanlagt 4,4 miljoner hektar ska inventeras under en treårsperiod /Jakt & Jägare. ,
  Läs mer
 • Hållbar jaktturism skapar jobb i norr

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Jaktturismen kan spela en viktig roll på landsbygden i Nordeuropa. North Hunt är ett nytt utvecklingsprojekt där företagare och forskare samarbetar för att främja jaktturism i fem länder /SLU.
  Läs mer
 • Finnstigen kanske köper hotad skog

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Stiftelsen Finnstigen undersöker möjligheten att själva köpa den avverkningshotade skogsmarken vid friluftsmuseet i Bredsjö /NA.se. ,,
  Läs mer
 • Nya nationalparker på gång

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I Naturvårdsverkets nationalparksplan ingår 13 nya och utvidgning av sju befintliga. Nya är marina Kosterhavet, arktiska tundran i Tavvavuoma, fjällen Kebnekaise och Vålådalen-Sylarna, Blaikfjället, samt slätten genom Västra Åsnen och Bästeträsk.
  Läs mer
 • Forskning ska leda till mer viltfoder

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  På Sveaskogs marker från Råneå i norr till Misterhult i söder har ett projekt startat med forskning kring viltfoder. Syftet är att öka fodertillgången för viltet på ett ekologiskt l hållbart säät och också förenligt med skogsbruket /Jägarförbundet. ,,
  Läs mer
 • Vill få allemansrätten rättsligt prövad

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Allemansrätten är en rättighet som väcker blandade känslor. En starkt rotad rätt som har ett stort folkligt stöd. Men även en rätt som en del skogsägare är kritiska til /Skogsaktuelltl.,,
  Läs mer
 • Ny bok: Allt om allemansrätten – ett svenskt kulturarv

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  i Ingemar Ahlströms nya bok ALLT OM ALLEMANSRÄTTEN – ett svenskt kulturarv. står att Grundlagen skyddar bara Allemansrätten som begrepp. Ingenstans i lagen finns allemansrättens innehåll beskrivet /business.bulletin.se.
  Läs mer
 • Jakt på varg kan göra svenskarna mer positiva

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Jakt på ett begränsat antal vargar varje år kan göra lokalbefolkning och jägare mer välvilligt inställda till djuret. Den slutsatsen drar forskarna Göran Ericsson och Thomas A Heberlein, institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU i Umeå.,,
  Läs mer
 • Skyddsväst testas mot vargattacker

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Viltskadecenter på SLU Grimsö säljer 100 rabatterade hundskyddsvästar som ska skydda mot vargangrepp. Västen används i dag på hundar i samband med vildsvinsjakt /Skogsland. ,,
  Läs mer

Sidor