Friluftsliv & jakt

friluftslivSkogen - flitigt använd för friluftsliv

Friluftsliv, jakt och fiske är några av de största folkrörelserna i Sverige. Friluftsaktiviteter kan utövas på många sätt, ger oss vardagsmotion och är bra för hälsan. Men friluftsliv är så mycket mer än hundrundan eller fikakorgen i skogen. Det är en näringsgren värd att utveckla i ett land med mycket vacker och välkomnande natur. Naturturism bidrar till viktiga arbetstillfällen och stärker samhällsekonomin.

Samtidigt som allt fler flyttar till storstäderna ökar intresset för vistelse i skog och mark. Antalet personer som tar jägarexamen ökar; en femtedel av dem är kvinnor och det största antalet jägarexamina tar Stockholmarna. Sportfiske lär vara den vanligaste fritidsaktiviteten i Sverige.

Matlagningsprogrammen blir allt fler på TV och de finaste råvarorna hittar vi i skog och mark. Där har djuren fått leva fritt och ätit bra foder fram till skottögonblicket. Idag utgörs 3-4 procent av vår köttkonsumtion av viltkött, kanske kan det bli mer? Bär och svamp finns i större mängd än vi förmår ta tillvara och utnyttja.

Naturen är också bra för tanke och själ. Skogen fungerar som klassrum både för naturlära och matematik. Utomhuspedagogiken utvecklas och "Skogen i skolan" som drivs av skogsnäringen och skolan i samverkan är ett bra exempel. Grön rehabilitering är ett annat område som fått ökad uppmärksamhet och som besannar det som många av oss redan vet - man mår bra av att vara ute!

Läs mer om skogens sociala värden, som t.ex. friluftsliv, här på SkogsSverige

 

Allemansrätten - en rättighet, men också skyldigheter

Allemansrätten ger alla att vistas fritt i naturen, även i områden som någon annan äger. Det är en unik möjlighet som vi ska vara rädda om. Men idag finns det också markägare som är besvikna på hur allemansrätten används. Återkommande aktiviteter i större grupper kan innebära ett hårt slitage i känsliga naturområden. Eldning och nedskräpning kan också ställa till problem för den som äger marken. Därför är det noga hur du uppträder i naturen och att du vet vad du får och inte får göra. Hos Skogen i Skolan hittar du utbildningsmaterial om Allemansrätten och vad den innebär.

Testa dina kunskaper i SkogsSveriges Quiz om Allemansrätten
Skogen i Skolans läromedel om Allemansrätten
Faktablad om Allemansrätten från Skogen i Skolan

Under ämnet "Friluftsliv & Jakt" på SkogsSverige har vi samlat fakta och länkar till vidare information om just friluftsliv, jakt och fiske. Du kan också läsa om turism med skogen som bas liksom få lite tips för ditt skogsbesök. Här finns också mer information om Allemansrätten.

 

Fråga SkogsSverige om friluftsliv och jakt!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om friluftsliv i skogen eller jakt? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske till exempel undrar om barnen får bygga en koja i skogen? Vad säger lagen?
Läs svaret här

Eller undrar du kanske vad älgar föredrar för föda?
Läs svaret här

 • Så gör du upp eld i djupsnö – Wiktoria Wadman ger tips

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Fire, fire, to. Så går en ramsa på norska för att minnas en modell som bland annat en ung pojke lär använda för att elda i djup snö. / SR P4 Jämtland
  Läs mer
 • Debatt: ”Skogens konung har blivit skogsbrukets parasit”

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Älgen, skogens konung som idag fått stämpeln parasit i skogliga kretsar, har genom skogsbolagens försorg svårt att hävda sin existens. Om... / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Flera hektar skog avverkades från naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen skulle kontrollera en eventuell utökning av naturskyddsområdet. Men då upptäckte de att 4,9 hektar skog var avverkad. Nu är...
  Läs mer
 • ​Hur klarar viltet vintern?

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Många undrar hur viltet klarar sig när det blir kallt och snö. När vinterväder drar in över landet är det främst rådjur, hjort, vildsvin och småviltet som behöver hjälp att hitta föda. Älgar och harar är däremot bättre rustade för att klara en kall och snörik vinter. / Jägareförbundet
  Läs mer
 • Friluftslivet får miljonbelopp för att öka innanförskapet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Friluftsfrämjandet får ökat statsbidrag för ett friluftsliv för alla. Särskilt fokus kan nu läggas på barns möjlighet till rörelse och lärande i naturen – i skolan och på fritiden. Stödet gör det också möjligt att fortsätta arbetet med att ge människor som är nya i Sverige meningsfulla friluftsaktiviteter och genom det stärka hälsa och innanförskap. / Friluftsfrämjandet
  Läs mer
 • Tierpsvargen obducerad av SVA

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Den varg som sköts i Tierp i går har nu obducerats av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det var en vuxen hane som hade något mindre fettreserver än normalt, hullet var något under medelgott. Vargen hade ett flertal hudskador, alla var minst några dagar gamla. I magsäcken fanns benrester från en tidigare måltid samt en mycket liten mängd pälshår från hjortdjur. / SVA
  Läs mer
 • Varg till attack mot rådjur i bostadsområde

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  På tisdagsförmiddagen gick en varg till attack mot ett rådjur mitt i ett bostadsområde i Tierp. Vargen är nu skjuten, uppger polisen. – Det kändes overkligt, säger Tobias Ågren, som såg händelsen utspela sig i sin trädgård. / ATL
  Läs mer
 • Nytt naturreservat i Värmland

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Snart återfinns 200 naturreservat i Värmland. Länsstyrelsen har nu nämligen fattat beslut om bildandet av naturreservatet Päggonätto i...
  Läs mer
 • Många kvinnliga jägare i jämtländsk ripjakt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Många kvinnliga jägare och relativt många fällda ripor. Så kan 2018 års jakt summeras på statens marker i Jämtlands län. Inför 2018 års...
  Läs mer
 • För få viktiga lövträd i vartannat älgområde

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I mer än hälften av landets 144 älgförvaltningsområden finns för lite rönn, asp, sälg och ek i ungskogen. Det visar den första uppföljning som Skogsstyrelsen gjort av de nya mål som tagits fram i älgförvaltningen. Därmed minskar mångfalden i skogen och risken för betesskador ökar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor