Friluftsliv & jakt

friluftslivSkogen - flitigt använd för friluftsliv

Friluftsliv, jakt och fiske är några av de största folkrörelserna i Sverige. Friluftsaktiviteter kan utövas på många sätt, ger oss vardagsmotion och är bra för hälsan. Men friluftsliv är så mycket mer än hundrundan eller fikakorgen i skogen. Det är en näringsgren värd att utveckla i ett land med mycket vacker och välkomnande natur. Naturturism bidrar till viktiga arbetstillfällen och stärker samhällsekonomin.

Samtidigt som allt fler flyttar till storstäderna ökar intresset för vistelse i skog och mark. Antalet personer som tar jägarexamen ökar; en femtedel av dem är kvinnor och det största antalet jägarexamina tar Stockholmarna. Sportfiske lär vara den vanligaste fritidsaktiviteten i Sverige.

Matlagningsprogrammen blir allt fler på TV och de finaste råvarorna hittar vi i skog och mark. Där har djuren fått leva fritt och ätit bra foder fram till skottögonblicket. Idag utgörs 3-4 procent av vår köttkonsumtion av viltkött, kanske kan det bli mer? Bär och svamp finns i större mängd än vi förmår ta tillvara och utnyttja.

Naturen är också bra för tanke och själ. Skogen fungerar som klassrum både för naturlära och matematik. Utomhuspedagogiken utvecklas och "Skogen i skolan" som drivs av skogsnäringen och skolan i samverkan är ett bra exempel. Grön rehabilitering är ett annat område som fått ökad uppmärksamhet och som besannar det som många av oss redan vet - man mår bra av att vara ute!

Läs mer om skogens sociala värden, som t.ex. friluftsliv, här på SkogsSverige

 

Allemansrätten - en rättighet, men också skyldigheter

Allemansrätten ger alla att vistas fritt i naturen, även i områden som någon annan äger. Det är en unik möjlighet som vi ska vara rädda om. Men idag finns det också markägare som är besvikna på hur allemansrätten används. Återkommande aktiviteter i större grupper kan innebära ett hårt slitage i känsliga naturområden. Eldning och nedskräpning kan också ställa till problem för den som äger marken. Därför är det noga hur du uppträder i naturen och att du vet vad du får och inte får göra. Hos Skogen i Skolan hittar du utbildningsmaterial om Allemansrätten och vad den innebär.

Testa dina kunskaper i SkogsSveriges Quiz om Allemansrätten
Skogen i Skolans läromedel om Allemansrätten
Faktablad om Allemansrätten från Skogen i Skolan

Under ämnet "Friluftsliv & Jakt" på SkogsSverige har vi samlat fakta och länkar till vidare information om just friluftsliv, jakt och fiske. Du kan också läsa om turism med skogen som bas liksom få lite tips för ditt skogsbesök. Här finns också mer information om Allemansrätten.

 

Fråga SkogsSverige om friluftsliv och jakt!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om friluftsliv i skogen eller jakt? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske till exempel undrar om barnen får bygga en koja i skogen? Vad säger lagen?
Läs svaret här

Eller undrar du kanske vad älgar föredrar för föda?
Läs svaret här

 • Miljöministern stoppar blyskatt för skyttar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Sveriges cirka 500 000 jägare och skyttar kan andas ut. Miljöminister Andreas Carlgren tänker inte en införa en blyskatt på ammunition, som Kemikalieinspektionen föreslår /Jakt & Jägare.
  Läs mer
 • Fler naturupplevelser med nya satsningar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Friluftsrådet prioriterar barn och ungdomar, nya svenskar och friluftsliv i tätortsnära natur vid årets fördelning av bidrag till landets friluftsorganisationer /Naturvårdsverket.,
  Läs mer
 • Svagt lingonår, särskilt i Götaland

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Årets prognos för lingon pekar på ett svagt lingonår, särskilt i Götaland.,Men även i Svealand och Norrland är tillgången sämre än vanligt, visar SLU:s prognos för lingontillgången i landets skogar.,,
  Läs mer
 • Björnspår höjer adrenalinet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Den här veckan ägnar vi stort utrymme åt rovdjuren. Ämnet är ständigt glödhett och remissvaren till Rovdjursutredningen, som Skogsland refererar, visar att det knappast någonsin kommer att gå att uppnå enighet i frågan /Skogsland.,
  Läs mer
 • Fler kvinnor börjar jaga!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Kvinnor, framför allt i storstäderna och i norr, blir alltmer intresserade av jakt. 12 670 av Svenska Jägareförbundets 193 276 medlemmar är kvinnor. Därmed har andelen kvinnor stigit från 4,8 procent 2000 till 6,5 procent av medlemskåren /Skogsaktuellt.
  Läs mer
 • Rovdjuren berikar våra liv på landsbygden

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Kvinnor i Bergslagen går i dagens SvD i klinch om rovdjurspolitiken och svarar på jaktliga och skogliga förerädares debatt artikel i SvD brännpunkt den 3/8
  Läs mer
 • Gå i skogen mer avslappnande än tv-soffan

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  På avslappningsskalan slår skogsvistelse såväl barnvakt som att läsa bok eller besöka gymmet. Skogens ställning som rekreationskälla står sig stark, vilket den stora undersökningen Skog 2008 visar /Skogsaktuellt.,,
  Läs mer
 • Skogsägare hett villebråd på jaktmässa

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Jakt- och vildmarksmässan Fäviken Game Fair lockade i helgen som gick 30 851 besökare till gården Fäviken vid Åreskutan /ATL.,,
  Läs mer
 • Jägarna kritiska mot höjd

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Kemikalieinspektionen föreslår en kraftigt höjd skatt på ammunition som innehåller bly. Det faller inte i god jord bland landets skyttar och jägare /Länstidningen Östersund.,
  Läs mer
 • Kastanjemalen härjar på träden i Folkparken

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Kastanjemalen sprider sig med blixtens hastighet. Den har nu nått Folkparken.,- En köldknäpp är vad som fattas, säger trädgårdskonsulenten Henrik Morin /Norrkpings Tidning.,
  Läs mer

Sidor