Friluftsliv & jakt

friluftslivSkogen - flitigt använd för friluftsliv

Friluftsliv, jakt och fiske är några av de största folkrörelserna i Sverige. Friluftsaktiviteter kan utövas på många sätt, ger oss vardagsmotion och är bra för hälsan. Men friluftsliv är så mycket mer än hundrundan eller fikakorgen i skogen. Det är en näringsgren värd att utveckla i ett land med mycket vacker och välkomnande natur. Naturturism bidrar till viktiga arbetstillfällen och stärker samhällsekonomin.

Samtidigt som allt fler flyttar till storstäderna ökar intresset för vistelse i skog och mark. Antalet personer som tar jägarexamen ökar; en femtedel av dem är kvinnor och det största antalet jägarexamina tar Stockholmarna. Sportfiske lär vara den vanligaste fritidsaktiviteten i Sverige.

Matlagningsprogrammen blir allt fler på TV och de finaste råvarorna hittar vi i skog och mark. Där har djuren fått leva fritt och ätit bra foder fram till skottögonblicket. Idag utgörs 3-4 procent av vår köttkonsumtion av viltkött, kanske kan det bli mer? Bär och svamp finns i större mängd än vi förmår ta tillvara och utnyttja.

Naturen är också bra för tanke och själ. Skogen fungerar som klassrum både för naturlära och matematik. Utomhuspedagogiken utvecklas och "Skogen i skolan" som drivs av skogsnäringen och skolan i samverkan är ett bra exempel. Grön rehabilitering är ett annat område som fått ökad uppmärksamhet och som besannar det som många av oss redan vet - man mår bra av att vara ute!

Läs mer om skogens sociala värden, som t.ex. friluftsliv, här på SkogsSverige

 

Allemansrätten - en rättighet, men också skyldigheter

Allemansrätten ger alla att vistas fritt i naturen, även i områden som någon annan äger. Det är en unik möjlighet som vi ska vara rädda om. Men idag finns det också markägare som är besvikna på hur allemansrätten används. Återkommande aktiviteter i större grupper kan innebära ett hårt slitage i känsliga naturområden. Eldning och nedskräpning kan också ställa till problem för den som äger marken. Därför är det noga hur du uppträder i naturen och att du vet vad du får och inte får göra. Hos Skogen i Skolan hittar du utbildningsmaterial om Allemansrätten och vad den innebär.

Testa dina kunskaper i SkogsSveriges Quiz om Allemansrätten
Skogen i Skolans läromedel om Allemansrätten
Faktablad om Allemansrätten från Skogen i Skolan

Under ämnet "Friluftsliv & Jakt" på SkogsSverige har vi samlat fakta och länkar till vidare information om just friluftsliv, jakt och fiske. Du kan också läsa om turism med skogen som bas liksom få lite tips för ditt skogsbesök. Här finns också mer information om Allemansrätten.

 

Fråga SkogsSverige om friluftsliv och jakt!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om friluftsliv i skogen eller jakt? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske till exempel undrar om barnen får bygga en koja i skogen? Vad säger lagen?
Läs svaret här

Eller undrar du kanske vad älgar föredrar för föda?
Läs svaret här

 • Jägareförbundet tar viktigt steg i digital viltövervakning

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Med ny teknik får Svenska Jägareförbundet bättre kunskap om viltet, vilket ger ännu bättre förutsättningar för en regional och lokal viltförvaltning. Därför kommer samarbetet med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att fördjupas vad avser metoder för digital inhämtning av fakta och analys av landets viltstammar. / Svenska Jägareförbundet
  Läs mer
 • Avmagringssjuka hos hjortdjur

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Chronic wasting disease (CWD) eller avmagringssjuka hos hjortdjur är en smittsam och dödlig sjukdom och tillhör en grupp av sjukdomar som innefattar även BSE hos nötkreatur, scrapie hos får, och Creuzfeldt-Jakobs sjukdom hos människa. Våren 2016 påvisades det första fallet av avmagringssjuka i Europa hos vildren i Norge. SLU anordnar ett seminarium i Umeå för att sprida information och olika aspekter kring sjukdomen och den pågående övervakningen.
  Läs mer
 • Fortsatt satsning på ökat jaktskytte

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Jägareförbundet Norrbotten kommer även sommaren 2019 vara medarrangör till jaktskyttesatsningen BD-cup. Målet är att få fler jägare i länet... / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet med stödet är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet. / Region Kronoberg
  Läs mer
 • Mindre pengar till natur- och viltvård i Dalarna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Budgeten som riksdagen röstade fram för 2019 innebär nästan en halvering av anslagen för värdefull natur jämfört med föregående år. Efter en analys av budgeten kan Länsstyrelsen konstatera att det är flera områden som påverkas av de minskade anslagen. / Länsstyrelsen Dalarnas Län
  Läs mer
 • Grand Travel Awards ekoturismpris 2019 till samiska upplevelser

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Förmedling av nutida arktisk livsstil, med tusenåriga traditioner, förpackad i en glampingcamp av traditionella samiska tältkåtor (lavvus) under en norrskenssprakande himmel i Unescos världsarvsområde Laponia innebär en unik och äkta upplevelse som gör Sapmi Nature till årets vinnare av Grand Travel Awards Ekoturismpris. Priset delades ut under kvällens gala på Grand Hôtel, Stockholm. / Naturturismföretagen
  Läs mer
 • Så gör du upp eld i djupsnö – Wiktoria Wadman ger tips

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Fire, fire, to. Så går en ramsa på norska för att minnas en modell som bland annat en ung pojke lär använda för att elda i djup snö. / SR P4 Jämtland
  Läs mer
 • Debatt: ”Skogens konung har blivit skogsbrukets parasit”

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Älgen, skogens konung som idag fått stämpeln parasit i skogliga kretsar, har genom skogsbolagens försorg svårt att hävda sin existens. Om... / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Flera hektar skog avverkades från naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen skulle kontrollera en eventuell utökning av naturskyddsområdet. Men då upptäckte de att 4,9 hektar skog var avverkad. Nu är...
  Läs mer
 • ​Hur klarar viltet vintern?

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Många undrar hur viltet klarar sig när det blir kallt och snö. När vinterväder drar in över landet är det främst rådjur, hjort, vildsvin och småviltet som behöver hjälp att hitta föda. Älgar och harar är däremot bättre rustade för att klara en kall och snörik vinter. / Jägareförbundet
  Läs mer

Sidor