Friluftsliv & jakt

friluftslivSkogen - flitigt använd för friluftsliv

Friluftsliv, jakt och fiske är några av de största folkrörelserna i Sverige. Friluftsaktiviteter kan utövas på många sätt, ger oss vardagsmotion och är bra för hälsan. Men friluftsliv är så mycket mer än hundrundan eller fikakorgen i skogen. Det är en näringsgren värd att utveckla i ett land med mycket vacker och välkomnande natur. Naturturism bidrar till viktiga arbetstillfällen och stärker samhällsekonomin.

Samtidigt som allt fler flyttar till storstäderna ökar intresset för vistelse i skog och mark. Antalet personer som tar jägarexamen ökar; en femtedel av dem är kvinnor och det största antalet jägarexamina tar Stockholmarna. Sportfiske lär vara den vanligaste fritidsaktiviteten i Sverige.

Matlagningsprogrammen blir allt fler på TV och de finaste råvarorna hittar vi i skog och mark. Där har djuren fått leva fritt och ätit bra foder fram till skottögonblicket. Idag utgörs 3-4 procent av vår köttkonsumtion av viltkött, kanske kan det bli mer? Bär och svamp finns i större mängd än vi förmår ta tillvara och utnyttja.

Naturen är också bra för tanke och själ. Skogen fungerar som klassrum både för naturlära och matematik. Utomhuspedagogiken utvecklas och "Skogen i skolan" som drivs av skogsnäringen och skolan i samverkan är ett bra exempel. Grön rehabilitering är ett annat område som fått ökad uppmärksamhet och som besannar det som många av oss redan vet - man mår bra av att vara ute!

Läs mer om skogens sociala värden, som t.ex. friluftsliv, här på SkogsSverige

 

Allemansrätten - en rättighet, men också skyldigheter

Allemansrätten ger alla att vistas fritt i naturen, även i områden som någon annan äger. Det är en unik möjlighet som vi ska vara rädda om. Men idag finns det också markägare som är besvikna på hur allemansrätten används. Återkommande aktiviteter i större grupper kan innebära ett hårt slitage i känsliga naturområden. Eldning och nedskräpning kan också ställa till problem för den som äger marken. Därför är det noga hur du uppträder i naturen och att du vet vad du får och inte får göra. Hos Skogen i Skolan hittar du utbildningsmaterial om Allemansrätten och vad den innebär.

Testa dina kunskaper i SkogsSveriges Quiz om Allemansrätten
Skogen i Skolans läromedel om Allemansrätten
Faktablad om Allemansrätten från Skogen i Skolan

Under ämnet "Friluftsliv & Jakt" på SkogsSverige har vi samlat fakta och länkar till vidare information om just friluftsliv, jakt och fiske. Du kan också läsa om turism med skogen som bas liksom få lite tips för ditt skogsbesök. Här finns också mer information om Allemansrätten.

 

Fråga SkogsSverige om friluftsliv och jakt!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om friluftsliv i skogen eller jakt? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske till exempel undrar om barnen får bygga en koja i skogen? Vad säger lagen?
Läs svaret här

Eller undrar du kanske vad älgar föredrar för föda?
Läs svaret här

 • Älgskadeinventeringen ger besked: Påverkar vargen älgskadorna på tall?

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Leder vargens predation på älg till minskade betesskador inom Sveriges vargområden? Den frågan ställs i en forskningsartikel, publicerad av SLU och Skogforsk. De stora rovdjuren tycks ha liten påverkan på andra nivåer i näringskedjan i Sverige. En förklaring kan vara att bytesdjuren i stället påverkas mer av högt jakttryck och intensivt jord- och skogsbruk. / SLU
  Läs mer
 • Naturturism - ny digital möjlighet för skogsägare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Eremit är en ny digital tjänst som ger skogsägare möjlighet att lägga upp unika, natursköna och ensliga platser för naturturism. Antalet campande husbilar och husvagnar har ökat kraftigt de senaste åren och det finns därigenom en möjlighet för landets skogsägare att öka sin inkomst från skogen. / Eremit
  Läs mer
 • Naturen blev ”den nya Avenyn” under pandemin

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Genom drygt 1500 enkätsvar har friluftsvanorna i Västra Götaland kartlagts under pandemin. Svaren i studien, som genomförts inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors, visar att naturen har blivit en fristad för många. "Det vi bland annat ser är att den ”nära” naturen, alltså natur som finns inom kort avstånd från bostaden, har fått stor betydelse under pandemin. Med en känd Göteborgsreferenser kan man säga att naturen har blivit den nya Avenyn", Andreas Skriver Hansen, doktor som lett undersökningen. / Göteborgs Universitet
  Läs mer
 • Sök bidrag för att öka kunskapen om allemansrätten: 5 MSEK väntar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nu kan organisationer som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast den 31 mars för att få ta del av de 5 miljoner kronor som fördelas under år 2021. "I förlängningen ska detta arbete leda till att fler människor väljer att vara ute i naturen, känner sig hemma där och till att problem med skador och störningar minskar", säger Sanja Kuruzovic på Naturvårdsverket. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Så påverkas älgar av jakt med hund

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Runt 80 000 älgar fälls varje år i Sverige, merparten av dessa jagas med hund. Men hur påverkar denna jaktmetod älgarna? Med hjälp av ny teknik har forskare undersökt detta och sett att älgarna påverkas, men att de ofta återhämtar sig snabbt. / SLU
  Läs mer
 • Fortsatt fri avbokning av jakt- och fiskekort

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Med anledning av restriktioner för resande och den oro som vissa kan känna inför att resa förlänger Sveaskog den fria avbokningen av bokade jakt- och fiskekort. Fri avbokning för samtliga Sveaskogs jakt- och fiskekort gäller nu till och med september 2021. / Sveaskog
  Läs mer
 • Coronaläget ställer stora krav på förebyggande säkerhetsarbete inom naturturism

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Som naturturismföretagare och leverantör av upplevelser i svensk natur är det alltid viktigt att leverera säkra produkter. Under den period vi nu lever i med en pandemi att förhålla oss till, ställs ytterligare krav på dig som företagare att leverera säkra upplevelser. Vår bransch verkar inom en stor bredd och det finns många föreskrifter som du som företagare förväntas förhålla dig till. Det är därför viktigt att kontinuerligt se över sina produkter och arbeta för ett säkert värdskap. / Naturturismföretagen
  Läs mer
 • Idegranarna får ett skyddat hem i södra Dalsland

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har beslutat att bilda naturreservatet Snappan. Snappan ligger på södra Kroppefjäll i sydligaste Dalsland. Här trivs exempelvis den numera rätt sällsynta idegranen. / Länsstyrelsen Västra Götaland
  Läs mer
 • Bra jaktresultat på Sveaskogs marker i norra Sverige

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Höstens älgjakt har gått bra och i norra Sverige börjar de uppsatta avskjutningsmålen uppnås och då återstår ändå en dryg månad av ordinarie jakttid i Västerbotten. I Norrbotten är jakten i princip klar. Det ser ut som att avskjutningsmålen kommer att nås, i de flesta områdena, trots att all rapportering ännu inte kommit in. / Sveaskog
  Läs mer
 • Vild natur fick utlandsfödda att känna sig hemma i Sverige

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skogen är ett viktigt andrum för nyanlända med trauman i bagaget eller ständigt stresspåslag. Så kan man sammanfatta resultatet av projektet "Naturen som arena för integration", som nu finns som slutrapport. Bakom projektet, som pågick 2017-19, stod Stiftelsen Skånska Landskap med ekonomiskt stöd från Region Skåne och Skogssällskapet. Under de tre åren nådde projektet cirka 1900 deltagare som fick heldagar i naturen för att vandra, baka bröd, bekanta sig med svenska djur, växter samt allemansrätten. / Stiftelsen Skånska Landskap
  Läs mer

Sidor