Friluftsliv & jakt

friluftslivSkogen - flitigt använd för friluftsliv

Friluftsliv, jakt och fiske är några av de största folkrörelserna i Sverige. Friluftsaktiviteter kan utövas på många sätt, ger oss vardagsmotion och är bra för hälsan. Men friluftsliv är så mycket mer än hundrundan eller fikakorgen i skogen. Det är en näringsgren värd att utveckla i ett land med mycket vacker och välkomnande natur. Naturturism bidrar till viktiga arbetstillfällen och stärker samhällsekonomin.

Samtidigt som allt fler flyttar till storstäderna ökar intresset för vistelse i skog och mark. Antalet personer som tar jägarexamen ökar; en femtedel av dem är kvinnor och det största antalet jägarexamina tar Stockholmarna. Sportfiske lär vara den vanligaste fritidsaktiviteten i Sverige.

Matlagningsprogrammen blir allt fler på TV och de finaste råvarorna hittar vi i skog och mark. Där har djuren fått leva fritt och ätit bra foder fram till skottögonblicket. Idag utgörs 3-4 procent av vår köttkonsumtion av viltkött, kanske kan det bli mer? Bär och svamp finns i större mängd än vi förmår ta tillvara och utnyttja.

Naturen är också bra för tanke och själ. Skogen fungerar som klassrum både för naturlära och matematik. Utomhuspedagogiken utvecklas och "Skogen i skolan" som drivs av skogsnäringen och skolan i samverkan är ett bra exempel. Grön rehabilitering är ett annat område som fått ökad uppmärksamhet och som besannar det som många av oss redan vet - man mår bra av att vara ute!

Läs mer om skogens sociala värden, som t.ex. friluftsliv, här på SkogsSverige

 

Allemansrätten - en rättighet, men också skyldigheter

Allemansrätten ger alla att vistas fritt i naturen, även i områden som någon annan äger. Det är en unik möjlighet som vi ska vara rädda om. Men idag finns det också markägare som är besvikna på hur allemansrätten används. Återkommande aktiviteter i större grupper kan innebära ett hårt slitage i känsliga naturområden. Eldning och nedskräpning kan också ställa till problem för den som äger marken. Därför är det noga hur du uppträder i naturen och att du vet vad du får och inte får göra. Hos Skogen i Skolan hittar du utbildningsmaterial om Allemansrätten och vad den innebär.

Testa dina kunskaper i SkogsSveriges Quiz om Allemansrätten
Skogen i Skolans läromedel om Allemansrätten
Faktablad om Allemansrätten från Skogen i Skolan

Under ämnet "Friluftsliv & Jakt" på SkogsSverige har vi samlat fakta och länkar till vidare information om just friluftsliv, jakt och fiske. Du kan också läsa om turism med skogen som bas liksom få lite tips för ditt skogsbesök. Här finns också mer information om Allemansrätten.

 

Fråga SkogsSverige om friluftsliv och jakt!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om friluftsliv i skogen eller jakt? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske till exempel undrar om barnen får bygga en koja i skogen? Vad säger lagen?
Läs svaret här

Eller undrar du kanske vad älgar föredrar för föda?
Läs svaret här

 • Fortsatt fri avbokning av jakt- och fiskekort

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Med anledning av restriktioner för resande och den oro som vissa kan känna inför att resa förlänger Sveaskog den fria avbokningen av bokade jakt- och fiskekort. Fri avbokning för samtliga Sveaskogs jakt- och fiskekort gäller nu till och med september 2021. / Sveaskog
  Läs mer
 • Coronaläget ställer stora krav på förebyggande säkerhetsarbete inom naturturism

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Som naturturismföretagare och leverantör av upplevelser i svensk natur är det alltid viktigt att leverera säkra produkter. Under den period vi nu lever i med en pandemi att förhålla oss till, ställs ytterligare krav på dig som företagare att leverera säkra upplevelser. Vår bransch verkar inom en stor bredd och det finns många föreskrifter som du som företagare förväntas förhålla dig till. Det är därför viktigt att kontinuerligt se över sina produkter och arbeta för ett säkert värdskap. / Naturturismföretagen
  Läs mer
 • Idegranarna får ett skyddat hem i södra Dalsland

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har beslutat att bilda naturreservatet Snappan. Snappan ligger på södra Kroppefjäll i sydligaste Dalsland. Här trivs exempelvis den numera rätt sällsynta idegranen. / Länsstyrelsen Västra Götaland
  Läs mer
 • Bra jaktresultat på Sveaskogs marker i norra Sverige

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Höstens älgjakt har gått bra och i norra Sverige börjar de uppsatta avskjutningsmålen uppnås och då återstår ändå en dryg månad av ordinarie jakttid i Västerbotten. I Norrbotten är jakten i princip klar. Det ser ut som att avskjutningsmålen kommer att nås, i de flesta områdena, trots att all rapportering ännu inte kommit in. / Sveaskog
  Läs mer
 • Vild natur fick utlandsfödda att känna sig hemma i Sverige

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skogen är ett viktigt andrum för nyanlända med trauman i bagaget eller ständigt stresspåslag. Så kan man sammanfatta resultatet av projektet "Naturen som arena för integration", som nu finns som slutrapport. Bakom projektet, som pågick 2017-19, stod Stiftelsen Skånska Landskap med ekonomiskt stöd från Region Skåne och Skogssällskapet. Under de tre åren nådde projektet cirka 1900 deltagare som fick heldagar i naturen för att vandra, baka bröd, bekanta sig med svenska djur, växter samt allemansrätten. / Stiftelsen Skånska Landskap
  Läs mer
 • Årets nya naturreservat i Västerbotten

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Börtingberget, Tvärmyrkullen och Södra Brånet är några av de tio nya och utökade naturreservat som bildats runt om i Västerbotten under 2020. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Licensjakt efter maximalt två (2) lodjur i Västra Götaland 2021

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har idag beslutat om licensjakt efter maximalt två (2) lodjur i Västra Götaland under 2021. Djuren får fällas i Sjuhärad. / Länsstyrelsen Västra Götaland
  Läs mer
 • Ny förvaltningsplan för stora rovdjur i Dalarna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har reviderat den regionala förvaltningsplanen för stora rovdjur tillsammans med en arbetsgrupp från Dalarnas viltförvaltningsdelegation. Den nya planen gäller från 30 september 2020 fram tills att ny förvaltningsplan är beslutad. / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer
 • Naturen lockar i svåra tider

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Naturen får oss att må bra. Det upptäckte många under sommaren 2020. En undersökning som Naturvårdsverket har gjort visar på rekordmånga besökare. En trend som också går igen i Västra Götaland. / Länsstyrelsen Västra Götaland
  Läs mer
 • ​Efter möte i Dalarnas viltförvaltningsdelegation – förslag till nya älgförvaltningsområden dröjer

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län väljer att återremittera frågan om delvis nya gränser för länets älgförvaltningsområden till viltförvaltningsdelegationens arbetsgrupp. Syftet är att skapa färre och större älgförvaltningsområden i länet. Vissa av länets 16 älgförvaltningsområden har varit alltför små och dessutom har naturliga eller skapade gränser saknats mellan dem. / Länsstyrelsen Dalarnas län
  Läs mer

Sidor