Regler för jakt och fiske

Jakt och fiske

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten utan kringgärdas av en rad andra lagar och regler.

Jakt

Jakt får endast bedrivas enligt reglerna i jaktlagen. Att ta fågelägg, skada bon eller försöka fånga däggdjur eller fåglar räknas som jakt och är förbjudet.

Det krävs avlagd Jägarexamen för att du ska kunna skaffa jaktvapen. Du behöver också lösa jaktkort. Jaktkortet visar att du betalat viltvårdsavgiften och är berättigad att jaga i Sverige. För att jaga behöver du tillgång till jaktmark. Det finns olika former av markarrenden beroende på viltslag och läge i landet.

Läs mer

Fiske

Sportfiske med handredskap är fritt utmed de svenska kusterna och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Det innebär att du får meta, spinnfiska, pilka och pimpla samt fiska med lina som har högst tio krokar. Trolling, det vill säga att dra betet efter båt, ingår inte i det fria handredskapsfisket men är tillåtet på allmänt vatten längs hela kusten.

Om du vill fiska någon annanstans måste du alltid fråga den som äger fiskevattnet eller har rätten till fisket om lov innan du fiskar. I många fall måste du köpa ett fiskekort för att få rätt att fiska.

Läs mer

Publicerad: