Naturturism och ekoturism

Naturtursim och Ekoturism

Naturturism och ekoturism

Naturturism är turism med inriktning på naturupplevelser. Det finns ingen officiell definition av begreppet. Forskare vid ETOUR rekommenderar formuleringen "”Naturturism omfattar människors aktiviteter när de vistas i naturområden utanför sin vanliga omgivning”. Vanliga former av naturturism är vandring, skidåkning, paddling och fritidsfiske.

Ekoturism är däremot ett lite mer definierat begrepp. Ekoturismen ska skydda naturen genom att ta hänsyn till resmålets ekologiska begränsningar. Den ska också bidra till en hållbar utveckling i det besökta området. Ett bra exempel är gorillasafari i Afrika. Genom att ekoturismen skapar arbete och inkomster åt lokalbefolkningen ökar deras incitament för att skydda gorillorna från jakt och annan störning.

Natur- och ekoturism förväntas skapa jobb i utsatta regioner. Den blir alltmer organiserad och professionell. Eftersom företagen ofta är små, krävs det att de bygger nätverk på regional nivå. På så vis kan mer komplexa turistprodukter skapas.

Naturturism upptar ännu en liten del av den totala turistnäringen. Man kan dock förvänta sig en tillväxt. Det ligger dock i naturturismens "natur" att den med fördel idkas i små sällskap, annars sliter man ner naturesursen. Den torde därför aldrig kunna ta emot fullastade jumbojetplan med hugade naturturister som alla samtidigt ska ut i naturen. En viktig faktor som t.ex "tystnad" är ju inte något för stora sällskap.

Skogens hälsobringande effekt är ett nytt område som man nyligen har börjat forska på inom t.ex SLU. Tanken är att sönderstressade nutidsmänniskor ska kunna rehabiliteras med hjälp av skog och natur (läs mer under rubriken Forskning & Projekt).

Området är fortfarande lite utforskat men kommer säkert att växa i betydelse och finna sina former, anpassade efter lokala förutsättningar runt om i landet

Länktips

Turismforskningsinstitutet ETOUR
Naturturismföretagen
Friluftsforskning.se
Inatur.se

 

Uppdaterad: