Forskning och projekt om jakt och fiske

Forskning

Forskning om friluftsliv, jakt och viltvård bedrivs på flera platser i landet:

Grimsö forskningsstation grundades 1974 och lyder sedan 1992 under SLU. På stationen bedrivs tillämpad forskning inom vilt-, landskaps- och naturvårdsbiologi. 

Grimsö forskningsstation

Viltskadecenter är en del av Grimsö forskningsstation. Centret arbetar med skador av fredade viltarter som stora rovdjur, gäss och tranor.

Viltskadecenter

Institutionen bedriver forskning inom landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation.

Institutionen för stad och land, SLU

Centrum för naturvägledning inrättades 2007 av SLU och Naturvårdsverket. CNV är ett "kompetensresurs, utvecklingsnav och mötesplats för alla som förmedlar kunskap om och väcker känsla för naturen och kulturlandskapet".

Centrum för naturvägledning

Centret arbetar med utemiljön som en bas för lärande och är placerat vid Linköpings universitet. 

Nationellt centrum för utomhuspedagogik

Friluftsforskning.se är skapat av Mitthögskolan för att utgöra ett nationellt nod för friluftsliv och naturturism. Sidan är ett projekt vid turismforskningsinstitutet ETOUR.

Friluftsforskning.se

Skog & Hälsa är ett temaforskningsprogram vid SLU om hur människors hälsa påverkas av vistelse i skogsmiljö.

Skog & Hälsa

 

Avslutade, men intressanta, projekt

Hälsa över gröna gränser

Ett projekt vid Skogsstyrelsen om gröna välfärdstjänster och naturens hälsobringande effekter.

Friluftsliv i förändring

Resultatet av ett 6-årigt forskningsprojekt om friluftsliv och naturturism.

Uppdaterad: