Forskning och projekt om friluftsliv & jakt

Forskning och projekt om friluftsliv, jakt och viltvård

Forskning om friluftsliv, jakt och viltvård bedrivs på flera platser i landet:

Friluftsliv

Vid Institutionen för stad och land vid SLU finns Centrum för naturvägledning (CNV) som inrättades 2007 av SLU och Naturvårdsverket. CNV är ett "kompetensresurs, utvecklingsnav och mötesplats för alla som förmedlar kunskap om och väcker känsla för naturen och kulturlandskapet".

Centrum för naturvägledning

Friluftsforskning.se är ett initiativ vid Mittuniversitetet för att utgöra ett nationellt nod för friluftsliv och naturturism. Projektet tar sin utgångspunkt i det avslutade forskningsprogrammet "Friluftsliv i förändring".

Friluftsforskning.se

Nationellt centrum för utomhuspedagogik arbetar med utemiljön som en bas för lärande och är placerat vid Linköpings universitet. 

Nationellt centrum för utomhuspedagogik

Skog & Hälsa är ett temaforskningsprogram vid SLU om hur människors hälsa påverkas av vistelse i skogsmiljö.

Skog & Hälsa

 

Jakt & viltvård

Grimsö forskningsstation grundades 1974 och lyder sedan 1992 under SLU. På stationen bedrivs tillämpad forskning inom vilt-, landskaps- och naturvårdsbiologi. 

Grimsö forskningsstation

Viltskadecenter är en del av Grimsö forskningsstation. Centret arbetar med skador av fredade viltarter som stora rovdjur, gäss och tranor.

Viltskadecenter

 

Uppdaterad: