Friluftsliv & jakt

friluftslivSkogen - flitigt använd för friluftsliv

Friluftsliv, jakt och fiske är några av de största folkrörelserna i Sverige. Friluftsaktiviteter kan utövas på många sätt, ger oss vardagsmotion och är bra för hälsan. Men friluftsliv är så mycket mer än hundrundan eller fikakorgen i skogen. Det är en näringsgren värd att utveckla i ett land med mycket vacker och välkomnande natur. Naturturism bidrar till viktiga arbetstillfällen och stärker samhällsekonomin.

Samtidigt som allt fler flyttar till storstäderna ökar intresset för vistelse i skog och mark. Antalet personer som tar jägarexamen ökar; en femtedel av dem är kvinnor och det största antalet jägarexamina tar Stockholmarna. Sportfiske lär vara den vanligaste fritidsaktiviteten i Sverige.

Matlagningsprogrammen blir allt fler på TV och de finaste råvarorna hittar vi i skog och mark. Där har djuren fått leva fritt och ätit bra foder fram till skottögonblicket. Idag utgörs 3-4 procent av vår köttkonsumtion av viltkött, kanske kan det bli mer? Bär och svamp finns i större mängd än vi förmår ta tillvara och utnyttja.

Naturen är också bra för tanke och själ. Skogen fungerar som klassrum både för naturlära och matematik. Utomhuspedagogiken utvecklas och "Skogen i skolan" som drivs av skogsnäringen och skolan i samverkan är ett bra exempel. Grön rehabilitering är ett annat område som fått ökad uppmärksamhet och som besannar det som många av oss redan vet - man mår bra av att vara ute!

Läs mer om skogens sociala värden, som t.ex. friluftsliv, här på SkogsSverige

 

Allemansrätten - en rättighet, men också skyldigheter

Allemansrätten ger alla att vistas fritt i naturen, även i områden som någon annan äger. Det är en unik möjlighet som vi ska vara rädda om. Men idag finns det också markägare som är besvikna på hur allemansrätten används. Återkommande aktiviteter i större grupper kan innebära ett hårt slitage i känsliga naturområden. Eldning och nedskräpning kan också ställa till problem för den som äger marken. Därför är det noga hur du uppträder i naturen och att du vet vad du får och inte får göra. Hos Skogen i Skolan hittar du utbildningsmaterial om Allemansrätten och vad den innebär.

Testa dina kunskaper i SkogsSveriges Quiz om Allemansrätten
Skogen i Skolans läromedel om Allemansrätten
Faktablad om Allemansrätten från Skogen i Skolan

Under ämnet "Friluftsliv & Jakt" på SkogsSverige har vi samlat fakta och länkar till vidare information om just friluftsliv, jakt och fiske. Du kan också läsa om turism med skogen som bas liksom få lite tips för ditt skogsbesök. Här finns också mer information om Allemansrätten.

 

Fråga SkogsSverige om friluftsliv och jakt!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om friluftsliv i skogen eller jakt? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske till exempel undrar om barnen får bygga en koja i skogen? Vad säger lagen?
Läs svaret här

Eller undrar du kanske vad älgar föredrar för föda?
Läs svaret här

 • Sifo: Sju av tio svenskar vill vistas mer i skogen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Sju av tio svenskar (73 %) tror att coronapandemin har gjort att de vill vistas något eller mycket mer i skog och mark framöver. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av stiftelsen Skogssällskapet. Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet: "När det sociala livet går på sparlåga börjar vi längta ut i skogen för att fylla på med energi. Allemansrätten ger oss svenskar unika möjligheter att röra oss fritt och njuta av skogens rikedom". / Skogssällskapet-lklööl
  Läs mer
 • Mycket stora betesskador i Götalands skogar: "Antalet älgar och hjortdjur måste minska"

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Betesskadorna på tall i Götaland ligger stadigt på 15 procent per år och förbättringar har uteblivit trots insatser från både jägare och markägare. "Om målen för betesskadorna ska kunna nås måste antalet älgar och andra hjortdjur minska", säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Succé för kunskapsspridning om skog och hälsa

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Pandemin har ökat allmänhetens intresse för friluftsliv och vistelse i skog och mark, ett intresse som forskare inom SLU Skog och hälsa märker av. Deras digitala inspirationsföreläsningar har följts av hundratals personer via nätet under våren. / SLU
  Läs mer
 • Regeringen beslutar om nya jakttider: "Bra balans för såväl jakt som skog och djur"

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Regeringen har beslutat om nya tider för jakt som regleras i jaktförordningen. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021. Landsbygdsminister Jennie Nilsson: "Vi har hittat en bra balans för såväl jakt och jordbruk som skog och djur". / Regeringen
  Läs mer
 • Flera skogsbolag vill ha en inkluderande jaktmiljö

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Flera skogsbolag - Holmen Skog, BillerudKorsnäs samt Bergvik Skog Öst - går ut och markerar att deras skogar ska vara inkluderande och välkomnande för alla och tar ställning för en inkluderande jaktmiljö och mer jämställd jaktmiljö, fri från sexistisk jargong, härskartekniker och machokultur. Den senaste ledaren i Jaktjournalen är ett nedslående exempel på hur angeläget det är att jobba för förändring. Och hur långt vi har kvar, heter det. / Holmen Skog
  Läs mer
 • Jakt är nödvändig för att skapa balans: "Vi är inga blodtörstiga illegala marodörer"

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Varför i hela friden har det då letat sig in en misstro mot vår uråldriga jakttradition? Varför misstros numera allt oftare nyttan med jakten där den nödvändiga viltvården också ger välsmakande och näringsrika livsmedel? Små men högljudda grupper och personer misstror och målar upp oss jägare som blodtörstiga, lustdödande, illegala marodörer, istället för viltvårdare. Det skriver Jenny Karlsson, skogsägare, ordförande i LRF Norrbotten, i en krönika i Land Skogsbruk: "Det gäller samma princip i morotslandet och granskogen som för viltstammen. Om jag vill ha god tillväxt och friska arter som får utvecklas i balans, så krävs gallring och urval." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Älgskadeinventeringen ger besked: Påverkar vargen älgskadorna på tall?

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Leder vargens predation på älg till minskade betesskador inom Sveriges vargområden? Den frågan ställs i en forskningsartikel, publicerad av SLU och Skogforsk. De stora rovdjuren tycks ha liten påverkan på andra nivåer i näringskedjan i Sverige. En förklaring kan vara att bytesdjuren i stället påverkas mer av högt jakttryck och intensivt jord- och skogsbruk. / SLU
  Läs mer
 • Naturturism - ny digital möjlighet för skogsägare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Eremit är en ny digital tjänst som ger skogsägare möjlighet att lägga upp unika, natursköna och ensliga platser för naturturism. Antalet campande husbilar och husvagnar har ökat kraftigt de senaste åren och det finns därigenom en möjlighet för landets skogsägare att öka sin inkomst från skogen. / Eremit
  Läs mer
 • Naturen blev ”den nya Avenyn” under pandemin

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Genom drygt 1500 enkätsvar har friluftsvanorna i Västra Götaland kartlagts under pandemin. Svaren i studien, som genomförts inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors, visar att naturen har blivit en fristad för många. "Det vi bland annat ser är att den ”nära” naturen, alltså natur som finns inom kort avstånd från bostaden, har fått stor betydelse under pandemin. Med en känd Göteborgsreferenser kan man säga att naturen har blivit den nya Avenyn", Andreas Skriver Hansen, doktor som lett undersökningen. / Göteborgs Universitet
  Läs mer
 • Sök bidrag för att öka kunskapen om allemansrätten: 5 MSEK väntar

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nu kan organisationer som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast den 31 mars för att få ta del av de 5 miljoner kronor som fördelas under år 2021. "I förlängningen ska detta arbete leda till att fler människor väljer att vara ute i naturen, känner sig hemma där och till att problem med skador och störningar minskar", säger Sanja Kuruzovic på Naturvårdsverket. / Naturvårdsverket
  Läs mer

Sidor