Friluftsliv & jakt

friluftslivSkogen - flitigt använd för friluftsliv

Friluftsliv, jakt och fiske är några av de största folkrörelserna i Sverige. Friluftsaktiviteter kan utövas på många sätt, ger oss vardagsmotion och är bra för hälsan. Men friluftsliv är så mycket mer än hundrundan eller fikakorgen i skogen. Det är en näringsgren värd att utveckla i ett land med mycket vacker och välkomnande natur. Naturturism bidrar till viktiga arbetstillfällen och stärker samhällsekonomin.

Samtidigt som allt fler flyttar till storstäderna ökar intresset för vistelse i skog och mark. Antalet personer som tar jägarexamen ökar; en femtedel av dem är kvinnor och det största antalet jägarexamina tar Stockholmarna. Sportfiske lär vara den vanligaste fritidsaktiviteten i Sverige.

Matlagningsprogrammen blir allt fler på TV och de finaste råvarorna hittar vi i skog och mark. Där har djuren fått leva fritt och ätit bra foder fram till skottögonblicket. Idag utgörs 3-4 procent av vår köttkonsumtion av viltkött, kanske kan det bli mer? Bär och svamp finns i större mängd än vi förmår ta tillvara och utnyttja.

Naturen är också bra för tanke och själ. Skogen fungerar som klassrum både för naturlära och matematik. Utomhuspedagogiken utvecklas och "Skogen i skolan" som drivs av skogsnäringen och skolan i samverkan är ett bra exempel. Grön rehabilitering är ett annat område som fått ökad uppmärksamhet och som besannar det som många av oss redan vet - man mår bra av att vara ute!

Läs mer om skogens sociala värden, som t.ex. friluftsliv, här på SkogsSverige

 

Allemansrätten - en rättighet, men också skyldigheter

Allemansrätten ger alla att vistas fritt i naturen, även i områden som någon annan äger. Det är en unik möjlighet som vi ska vara rädda om. Men idag finns det också markägare som är besvikna på hur allemansrätten används. Återkommande aktiviteter i större grupper kan innebära ett hårt slitage i känsliga naturområden. Eldning och nedskräpning kan också ställa till problem för den som äger marken. Därför är det noga hur du uppträder i naturen och att du vet vad du får och inte får göra. Hos Skogen i Skolan hittar du utbildningsmaterial om Allemansrätten och vad den innebär.

Testa dina kunskaper i SkogsSveriges Quiz om Allemansrätten
Skogen i Skolans läromedel om Allemansrätten
Faktablad om Allemansrätten från Skogen i Skolan

Under ämnet "Friluftsliv & Jakt" på SkogsSverige har vi samlat fakta och länkar till vidare information om just friluftsliv, jakt och fiske. Du kan också läsa om turism med skogen som bas liksom få lite tips för ditt skogsbesök. Här finns också mer information om Allemansrätten.

 

Fråga SkogsSverige om friluftsliv och jakt!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om friluftsliv i skogen eller jakt? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske till exempel undrar om barnen får bygga en koja i skogen? Vad säger lagen?
Läs svaret här

Eller undrar du kanske vad älgar föredrar för föda?
Läs svaret här

 • ​Efter möte i Dalarnas viltförvaltningsdelegation – förslag till nya älgförvaltningsområden dröjer

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län väljer att återremittera frågan om delvis nya gränser för länets älgförvaltningsområden till viltförvaltningsdelegationens arbetsgrupp. Syftet är att skapa färre och större älgförvaltningsområden i länet. Vissa av länets 16 älgförvaltningsområden har varit alltför små och dessutom har naturliga eller skapade gränser saknats mellan dem. / Länsstyrelsen Dalarnas län
  Läs mer
 • Åtgärder för att stärka rovdjursförvaltningen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Regeringen vidtar flera åtgärder för att stärka landets rovdjursförvaltning. Det handlar om att undanröja inlåsningseffekter genom att slopa de länsvisa miniminivåerna, öka möjligheterna till viltskadeersättning för jordbrukare och att förstärka anslaget för främjande av rennäring. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Ny klövviltsplan för Dalarna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen Dalarna har genom länets viltförvaltningsdelegation antagit en ny klövviltsplan för länet som ersätter de tidigare separata planerna för de olika viltslagen. Klövviltsplanen ger råd, vägledning och målsättningar för förvaltningen av kronhjort, älg och vildsvin. Syftet är att hitta en balans mellan rika naturupplevelser, klokt utnyttjande av klövviltet som resurs och minimerade skador på skogs- och jordbruk. / Länsstyrelsen Dalarnas län
  Läs mer
 • Färsk trendrapport: Naturturism Trender 2020

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Visit Sweden har släppt en ny rapport om trendutvecklingar kopplat till det förnyade intresset för naturen och hur det lockar resenärer utomhus. Rapporten om trendutvecklingen inom naturturism består av fem olika trendområden, alla underbyggda med trendanalyser och kompletterade med goda exempel och tips på hur natur- och kulturturismföretagare kan använda dessa trender i sin verksamhet. / Naturturismföretagen
  Läs mer
 • Älgen i rummet – konsten att kommunicera allemansrätten

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Digitalt seminarium för dig som arbetar med naturvägledning eller friluftsliv. Allemansrätten är en grundlagsskyddad nationalsymbol som alla känner till, men som vi inte pratar om så ofta. Det är dags att prata om den och öka kunskapen och medvetenheten. / SLU
  Läs mer
 • Nytt naturreservat i Marstrands skärgård

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har beslutat att bilda naturreservatet Marstrands skärgård som ligger längs kusten i Kungälvs kommun. Reservatet består av ett stort havsområde med mer än 200 öar och små skär. Sommartid kommer många båtburna besökare hit. / Länsstyrelsen Västra Götaland
  Läs mer
 • Ny testbädd söker gröna innovationer

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Hållbara Smarta Parker är en satsning på innovation och utveckling inom skötsel av grönytor. I ett samarbete mellan kommun, akademi och näringsliv används ett antal grönytor i Göteborg för att testa nya arbetssätt och hjälpmedel. Nu söker man fler samarbetspartners med innovativa idéer kring framtidens hållbara grönområden. / Johanneberg Science Park
  Läs mer
 • Svensk friluftsforskning samarbetar med Naturkartan - ny funktion testas våren 2021

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Sveriges största program för friluftsforskning har inlett ett samarbete med Naturkartan för att öka kunskaperna om hur friluftsliv utövas i landet. En funktionsspec är framtagen och kommer att driftsättas för test under våren 2021. / Outdoor Map
  Läs mer
 • Världens bästa plats för norrsken

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Abisko är en av världens absolut bästa platser för att uppleva norrsken. Det räcker nämligen inte med att vara långt norrut en vinterkväll för att ha bra chanser att få se det. Det är många faktorer som påverkar både sannolikheten att få se norrsken, men även hur tydligt ljusfenomenet kommer att synas på himlen. / STF
  Läs mer
 • Certifierad naturguide blir ny standard

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Naturturismen är en allt viktig del av turismen både nationellt och internationellt. För att möta det ökande kravet på kvalitetssäkrade upplevelser har därför en nationell standard för naturguider tagits fram. På Forum för naturturism den 10 november lanseras certifieringen av naturguider. / Naturturismföretagen
  Läs mer

Sidor