Friluftsliv

Till Friluftsliv räknas en stor mängd aktiviteter. Vårt lands natur är uppskattat av såväl oss svenskar som av många hitresande utländska turister. De sistnämnda fascineras av vår relativt orörda natur och de vidsträckta skogarna.

Friluftslivets värden
Friluftslivet omsätter 35 miljarder per år.
Friluftslivet i Sverige representerar stora ekonomiska värden och friluftslivets upplevda värden uppgår ofta till höga belopp jämfört med andra näringar. Det visar en färsk rapport (2008) från Svenskt Friluftsliv.

Exempel på aktiviteter
• Fjällvandring
• Bär- och svampplockning
• Jakt & fiske
• Kanoting
• Bergsklättring
• Skidåkning
• Snöskotersafari
• Slädhund

Naturturism upptar ännu en liten del av den totala turistnäringen. Man kan dock förvänta sig en tillväxt. Det ligger dock i naturturismens "natur" att den med fördel idkas i små sällskap, annars sliter man ner naturesursen.

Uppdaterad: