Frågor om hästkastanj.

pelino_goal@hotmail.com
Sören Källgren

Hur påverkas hästkastanjen av låga pH-värden? Hur reagerar trädet? Finns det några synliga tecken på trädet om marken den står på är försurad?

Denna fråga kan jag inte ge ett fullgott svar på. Hur som helst så hör hästkastanjen hemma i Balkanområdet där den främst förekommer på mulljordar med relativt högt ph.

I Sverige är hästkastanjen också mest planterad i södra Sverige, främst på just mulljordar. Jag vet dock att arten klarar sig och kan växa åtminstone upp till Umeå där hästkastanjen vissa år frambringar grobara frön.

På fråga två kan man väl tänka sig, dålig tillväxt, dålig blad- och skottutveckling etc.

På fråga tre kanske svar går att finna i ex franska forskningsrapporter, där jag vet att man studerat hästkastanjen.

Hälsningar

0
Publicerad: