Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Klassrum med himlen som tak - positiva effekter när barn och undervisning flyttar ut

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skolor som flyttar undervisningen utomhus kan förvänta sig en rad positiva effekter. Förutom minskad smittspridning visar forskning att...<br /> / SLU
  Läs mer
 • Ny studie slår hål på teorier om kvantmekanikens betydelse för fotosyntesen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Utvecklingen av fotosyntesen spelade en avgörande roll när livet på jorden uppstod för fyra miljarder år sedan. Under det senaste decenniet har en del forskare tyckt sig se indikationer på att kvantmekaniska effekter är av betydelse i denna komplexa process. De idéerna krossas nu i en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science Advances. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Forskning som imiterar naturen belönas med 500.000 kr

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Professor Armando Cordova vid Mittuniversitetet får 2020 års kompetensutvecklingspris av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Men hjälp av en miljövänlig katalys möjliggör Cordovas forskning cellulosabaserade förpackningar och produkter med högre styrka, bättre flexibilitet och som är mer vattenavvisande än dagens motsvarigheter. / Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond
  Läs mer
 • SLU storsatsar för att sprida kunskap om älg

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I morgon drar Den stora älgvandringen i gång i SVT Play och i samband med detta drar även SLU:s egen kunskapssatsning på samma tema i gång. – När intresset för älgar är så stort vill vi självklart passa på att dela med oss av den kunskap vi har om dessa fantastiska djur och dess samspel med oss människor, säger Göran Ericsson, professor i viltekologi. / SLU
  Läs mer
 • Plugga skog och trä på Linnéuniversitetet i höst

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det finns många utbildningar inom skog och trä på distans och olika nivåer. Här är ett axplock: Skogsproduktion, Skogsskötsel för flera mål, Skog och träteknik, Skogskandidatprogram, Skogsbränsle, Träbaserade kompositmaterial, Hållbart familjeskogsbruk, Träindustriell maskinteknik och Skogsskötsel. Sök innan den 15 april! / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Vill du studera skog på avancerad nivå?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Du kan söka avancerad nivå om du har en kandidatexamen. Euroforester: ett masterprogram med hållbar förvaltning av skogens resurser och mångfald i ett internationellt perspektiv. Forest Ecology and Sustainable Management handlar om träbaserade produkter och skogar med ekosystemtjänster som spelar en nyckelroll i vår nya biobaserade ekonomi. Outdoor Environments for Health and Well-being: ges på halvdistans för dig som vill specialisera dig på hur utomhusmiljöer kan bidra till människors utveckling, hälsa och välbefinnande. Genom Masterprogrammet Skogsbruk kan du bli Skogsinspektor eller naturvårdshandläggare. Skötsel av vilt- och fiskpopulationer: Genom programmet kan du bidra till en hållbar förvaltning av världens fisk- och viltresurser. / SLU
  Läs mer
 • Rädda världen – börja plugga

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Anmälan till höstens program och kurser är öppen fram till 15 april. Sök till Jägmästarprogrammet där du får en utbildning som ger dig jobb inom skog, den spännande framtidsbranschen. / SLU
  Läs mer
 • Plugga natur och gör en viktig insats

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Många vill vara med och hjälpa till i spåren av coronakrisen. Intresset bland unga för att nu läsa en naturvetenskaplig högskoleutbildning speglar detta. För de som ännu inte bestämt sig är ett bra tips inför studievalet, som ska göras allra senast den 15 april, att välja naturvetenskap. / Naturvetarna
  Läs mer
 • Granbarkborrar i skyddad natur påverkar inte granbarkborreutbrott i stort

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Angrepp av granbarkborre i skyddade områden påverkar inte utbrotten i stort, eftersom arealen skyddad granskog är mycket mindre än arealen brukad granskog. Men om utbrott förekommer i skyddade områden kan skogsägare som har skog i direkt anslutning drabbas. Det kan också vara svårt att uppfylla syftet med ett reservat om de flesta äldre granar dödas – även om mer död ved kan vara positivt för den biologiska mångfalden. Om detta handlar ett nytt nummer av Fakta Skog. / SLU
  Läs mer
 • Brobygge till Baltikum

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogssällskapet har beslutat att stötta utbild-ningen till Euroforester med ytterligare en miljon kronor. Pengarna är en del i arbetet för att stärka skogsbruket i de baltiska länderna. / SLU, Alnarp
  Läs mer

Sidor