Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns nationella strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, NRA 2020, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till forskningsagendan NRA 2020

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Skogforsk – en överkörd genbank

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Förslaget för hur Norrbotniabanan ska dras mellan Umeå och Skellefteå har nu presenterats. Umeå kommun – som tung remissinstans – förordar att järnvägen dras i ett sydligt läge rakt över forskningsinstitutet Skogforsk i Sävar, där kommunen i en ny fördjupad översiktsplan planerar för stationsläge och framtida attraktiva boendemiljöer. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Genombrott för snabbväxande lövträd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nya försök vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) visar att poppel kan växa dramatiskt mycket bättre med hjälp av kalk. Det är ett steg på vägen till att det snabbväxande lövträdet kan bli ett alternativ och komplement till granen i skogsbruket. / SLU
  Läs mer
 • Släpp forskarna loss - det är ForskarFredag

  Etiketter: Forskning & utbildning
  – Forskarfredag är ett bra tillfälle för oss att under lättsamma former visa ungdomar exempel på vad vi gör inom RISE och intressera dom för framtidens energilösningar, säger Malou Petersson som forskar vid RISE ETC. / Piteå Science Park
  Läs mer
 • Marcus Wallenbergprisets unga forskare besökte Stora Ensos innovationscenter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Igår var 40 unga forskare från Sverige, Finland, USA och Canada på besök vid Stora Ensos innovationscenter i Stockholm. / Stora Enso
  Läs mer
 • Årets Marcus Wallenbergpris belönar miljövänlig växtnäring

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Årets Marcus Wallenbergpris på 2 miljoner kronor tilldelas professor Torgny Näsholm, SLU i Umeå, för upptäckten av skogsträdens förmåga att utnyttja organiska kväveföreningar. Kung Carl XVI Gustaf delade ut priset i samband med en högtidlighet i Stockholm måndag 24 september. – Jag känner mig jätteglad och väldigt hedrad över utnämningen, säger Torgny Näsholm i ett pressmeddelande./ MWP
  Läs mer
 • Genombrott för snabbväxande poppel

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Poppel kan växa dramatiskt mycket bättre med hjälp av kalk. Det visar nya försök vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det snabbväxande lövträdet kan bli ett alternativ och komplement till granen i skogsbruket./ Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Frida forskar om skogsindustrins digitalisering

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Frida Magnusdotter Ivarsson är doktorand på institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet. Sedan januari i år forskar hon om hur digitaliseringen påverkar skogsindustrin./ Process Nordic
  Läs mer
 • Kährs Group i forskningssamarbete för effektivare råvaruutnyttjande

  Etiketter: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin
  Kährs Group, en svensk Europaledande tillverkare inom trägolv och PCV-fria plastgolv, deltar i företagsforskarskolan ProWOOD. Syftet är att främja innovation och öka konkurrenskraften hos svensk träindustri genom ett forskningsprojekt där tio doktorander ska bedriva forskning hos varsitt deltagande företag under fem år, enligt ett pressmeddelade./ Kährs Group
  Läs mer
 • Vill få in jord och skog i läroplanen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Landshypotek Banks Lantbrukspanel består av lantbrukare från hela landet. De anser att kunskapen om lantbruket bör höjas i samhället genom att införa jord och skog som ett ämne i grundskolans läroplan. / Jordbruksaktuellt
  Läs mer
 • Storslam för Cellutech i Packbridge Challenge

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det blev storslam för Cellutech, som tog hem två priser i finalen i Packbridge Challenge i Malmö den 20 september. Cellutech finns på KTH i Stockholm och utvecklar avancerade material baserade på cellulosa, till exempel ett skum, Cellufoam, från cellulosafiber, som kan användas för förpackning eller till exempel isolering och som är återvinningsbart eller bionedbrybart. / Packnews
  Läs mer

Sidor