Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Så kan målade träprodukter hålla längre

  Etiketter: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin
  Att välja kärnved med låg densitet är det bästa om man vill att målad panel och målade möbler av gran ska hålla så länge som möjligt utomhus. Det visar Tinh Sjökvist i en ny avhandling från Linnéuniversitetet./ Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Nya trädarter upptäckta på Gotland

  Etiketter: Forskning & utbildning
  BOTANIK. Många forskare har intresserat sig för de mystiska rönnarna på Gotland, men det var inte förrän Mikael Hedrén, professor och växtsystematiker på Lunds universitet, gick på djupet som man kunde bekräfta att de är egna arter./ Skogen
  Läs mer
 • Tips: Exkursion med forskarskolan BECFOR

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Exkursionen den 19e juni 2019 går till Kulbäckslidens försökspark, Vindeln och är en del av forskarskolan BECFORs satsning på ökad samverkan mellan forskare och samhälle. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Miljövänliga limträskivor nyckeln till höghus i trä

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Korslimmat massivträ, CLT, är förklaringen till det stigande intresset för riktigt höga trähus runt om i världen. Gerhard Schickhofer tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2019 för forskning och utveckling av ett industriellt byggande med ett stabilt och miljövänligt material. / Marcus Wallenbergpriset
  Läs mer
 • 1000 klassrum i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  FAO:s tema för Internationella skogsdagen 21 mars 2019 lyfter särskilt aktiviteter för att utveckla ungdomars och barns syn på skogen. I Sverige har det skapats över tusen skolskogar sedan det nationella samverkansprogrammet. Skogen i skolan startade sin verksamhet 1973. När delar av undervisningen flyttas till en närliggande skog kan både skolprestationerna och elevernas utveckling förbättras. Det visar en svensk kunskapsöversikt över internationell forskning kring utomhusundervisning. I skolskogen byggs samtidigt en relation till skogen, även hos en växande urban generation. / FAO
  Läs mer
 • Har du Vårkoll?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Våren känns vara i antågande i stora delar av landet, även om vi får lite bakslag i vädret emellanåt. Men vårens ankomst är så mycket mer än varmare temperaturer och ljusare dagar. I år verkar det vara ovanligt ovisst om hur långt våren ska ha hunnit när vi kommer fram till valborgshelgen, om drygt en månad. I Vårkollen vill därför Svenska botaniska föreningen veta hur långt våren kommit i alla olika delar av vårt land. / SLU
  Läs mer
 • SLU-filmer för att utveckla företag på landsbygden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Lär mer om hur man kan använda kulturmiljöer i naturen som inspiration för företagsutveckling. Utveckla landsbygdsföretag genom att använda fakta om naturens betydelse för hälsan och kulturmiljöer på landsbygden./ SLU
  Läs mer
 • SLU-forskare får stipendium om 200 000 kronor till forskning om viltolyckor

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Fil. Dr. Manisha Bhardwaj tilldelas Nordiskt vägforums (NVF) stipendium på 200 000 kronor. Stipendiet ska användas till forskning...<br /> / Dagens Infrastruktur
  Läs mer
 • Exkursion med forskarskolan BECFOR den 19 juni 2019

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Exkursionen, som går till Kulbäckslidens försökspark, Vindeln, är en del av forskarskolan BECFORs satsning på ökad samverkan mellan forskare och samhälle. / SLU
  Läs mer
 • SLU-studenter startar nytt klimatuppror

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Klimatstudenterna är en ny nationell förening som startades vid SLU, och som vill få universitet och högskolor att börja leva som de lär.<br /> / ATL Lantbrukets Affärstidning
  Läs mer

Sidor