Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns nationella strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, NRA 2020, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till forskningsagendan NRA 2020

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Avverkningarna i Białowieża påverkade skyddade områden

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Białowieżaskogen i Polen och Vitryssland är den bäst bevarade resten av den skog som en gång täckte stora delar av Europa. Därför blev det stor uppmärksamhet när träd började massavverkas i området efter ett stort utbrott av granbarkborre. Nu har forskare från SLU och Polen visat hur mycket av skogen som påverkades av avverkningen./ SLU
  Läs mer
 • Stipendier ska främja ekskogsbruket

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Erik Stenströms stiftelse utlyser 500 000 kronor i forskningsmedel till projekt om ek./ ATL
  Läs mer
 • Vi välkomnar Matti Erikoinen till Skogen i Skolans region Västernorrland!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Matti Erikoinen, Regionsamordnare Region Västernorrland
  Matti är Regionsamordnare inom Skogen i Skolan och tjänstgör som Skogskonsulent på Skogsstyrelsen. Dessutom är han arbetsledare inom Skogsstyrelsens arbetsmarknadsuppdrag med syfte att öka integration och minska arbetslöshet. Matti Erikoinen studerade naturvetenskap på gymnasiet och sedan blev det Jägmästarprogrammet under fem års tid på SLU.
  Läs mer
 • Välkommen till den nationella växtskyddskonferensen 2018!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En mötesplats för forskare, rådgivare, myndighetspersoner, branschföreträdare och andra växtskyddsintressenter! Konferensen kommer även behandla olika växtskyddsproblem och lösningar för ekologisk odling. SLU och Jordbruksverket arrangerar den Nationella växtskyddskonferensen 2018 den 14-15 november i Uppsala. Följ konferensen på #vaxtskydd18 / SLU
  Läs mer
 • Ny mätteknik kan spara miljoner åt massafabrikerna

  Etiketter: Forskning & utbildning, Massa- och pappersindustrin
  Ny forskning vid Karlstads universitet visar att massafabriker årligen kan spara flera miljoner kronor genom ny mätteknik. Den nya mättekniken gör det möjligt att styra massaprocessen så att förbrukningen av kemikalier, vatten och energi minskar. Det kan ge positiva miljöeffekter samt förbättrad massakvalitet och ökad produktion. / Karlstads universitet
  Läs mer
 • Marcus Wallenbergprisets unga forskare har besökt Stora Ensos innovationscenter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett 30-tal unga forskare från Sverige, Finland, Österrike och USA var på besök vid Stora Ensos innovationscenter i Stockholm. / Processnet
  Läs mer
 • Tre svenska guld och ett brons vid yrkes-EM i Budapest

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Yrkes-EM 2018 i Budapest är över och den blågula truppen lyckades kamma hem tre guld och ett brons. Guldmedaljerna togs av Lina Andersson, bagare från Uppsala, Viktor Thulin, kock från Genarp, och Martin Lindelöw, industrielektriker från Hässleholm. Bronsmedaljen togs av Emil Fäldt, hotellreceptionist från Malmö. Lina Andersson vann också utmärkelsen ”Best of Nation” då hon hade högst poäng av alla de svenska tävlande. / Worldskills Sweden
  Läs mer
 • Osäkerheter hindrar skogsbrukets klimatomställning visar tvärvetenskaplig studie

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Stora förhoppningar ställs till skogens bidrag i klimatomställningen. Men omställningen till ett mer klimatnyttigt skogsbruk går än så länge långsamt. Inte så konstigt, menar forskarna Maartje Klapwijk och Erland Mårald, som analyserat hur en blandning av kunskapsluckor, kolliderande värderingar och institutionella brister påverkar skogens roll i klimatomställningen. Studien är publicerad i Global Environmental Change. / Future Forests
  Läs mer
 • Landshypotek Bank premierar unga nytänkare inom jord- och skogsbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Landshypotek Banks nya stipendium inom jord och skog har nu öppnat för ansökningar till 2019 års stipendieutdelning. Prissumman på 10 000 kr går till en student som med nya idéer och infallsvinklar bidragit till ny kunskap inom jord- och skogsbruk och dess framtid. / Landshypotek Bank
  Läs mer
 • Yrkes-EM går in på sin sista dag

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Idag, fredag, går det svenska Yrkeslandslaget in i mästerskapets sista tävlingsdag. Tre dagar av hårt arbete är snart över, men än kan de tävlande inte andas ut. Imorgon, lördag, vid 19.30 inleds avslutningsceremonin och prisutdelningen äger rum. Då vet vi hur det har gått för våra svenska tävlande. / World Skills
  Läs mer

Sidor