Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Jennie Nilsson besöker Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg

  Etiketter: Forskning & utbildning, Politik & Ekonomi
  Landsbygdsminister Jennie Nilsson besöker idag SLU Skinnskatteberg, Sveriges enda skogsmästarskola. På Skogsmästarskolan träffar statsrådet institutionens ledning och forskare för att höra mer om verksamheten och forskningen på landsbygdsutveckling och hållbart skogsbruk. / Regeringen
  Läs mer
 • Kan Sveriges naturvårdsinsatser hålla jämna steg med skogsbruket?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En skogspolitisk debatt pågår i Sverige om en framtida ytterligare intensifiering av skogsbruket. Nuvarande skogspolitik anger att produktions- och miljöaspekter ska väga lika och frågan är hur en god naturvård ska kunna upprätthållas om produktionen ökas. En tvärvetenskaplig forskargrupp har undersökt vilka vägval som är möjliga och hur dessa kan komma att påverka naturvårdsåtgärdernas effektivitet. / SLU
  Läs mer
 • Marcus är SkogsSveriges nya ambassadör för de sociala medierna

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Marcus Månsson läser tredje året på Jägmästarprogrammet på SLU. SkogsSverige hälsar honom välkommen som ambassadör för sociala medierna!
  Marcus Månsson läser tredje året på Jägmästarprogrammet i Umeå och kommer att berätta om utbildningen och sig själv på SkogsSveriges social medier. - Att skogsnäringen är en framtidsbransch är det ingen tvekan om och det känns spännande att få vara en del av den, säger Marcus. SkogsSverige hälsar Marcus välkommen! / SkogsSverige
  Läs mer
 • Många tips för att skapa viltfoder

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med mer naturligt foder i landskapet minskar betesskadorna och djuren blir friskare. Resultatet av projektet ”Vild & bortskämd” är praktiska tips hur markägare med enkla medel kan öka fodertillgången till klövvilt. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • SCA startar skogsäventyret ”Kalla Champs” med Charlotte Kalla

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  SCA startar nu skogsäventyret ”Kalla Champs” för barn och unga tillsammans med skidstjärnan Charlotte Kalla. Syftet är att få fler barn och unga att komma ut i skog och natur på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Initiativet grundar sig i övertygelsen om skogens kraft och dess positiva påverkan på hälsan. / SCA
  Läs mer
 • Elevreportage: Älgjaktspremiären

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  Elevreportage: Älgjaktspremiären Varje månad delar eleverna från ForshagaAkademin med sig av sina upplevelser från utbildningen. Den här...<br /> / VILDMARKEN
  Läs mer
 • Anmälan till våren 2020 är öppen!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  På Linnéuniversitetet finns en mängd skogliga utbildningar du kan söka till. Läs mer här! / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • 15 oktober sista anmälningsdag!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Imorgon är det sista anmälningsdag för vårens kurser 2020! Läs mer här! / SLU
  Läs mer
 • Barents Forest Forum 2019

  Etiketter: Forskning & utbildning
  The Barents region in a biobased future Välkommen till en konferensen med fokus på skogens multifunktionalitet i relation till en framtida biobaserad samhällsekonomi. Under tre dagar kommer deltagare från skogsnäringen, beslutsfattare, forskning och utbildning diskutera Nordeuropas framtida biobaserade samhällen med fokus på Barentsområdet. / SLU
  Läs mer
 • Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU-professorn Tomas Roslin har tillsammans med två andra forskare fått ett bidrag på över 135 miljoner kronor. Pengarna går till ett storslaget projekt som ska kartlägga livet på jorden. Vi behöver veta hur artsamhällena ser ut i dag och hur de förändras. Först då kan vi arbeta riktigt effektivt för att skydda den biologiska mångfalden. Bidraget kommer från Europeiska forskningsrådets ERC Synergy Grants och går till toppforskare från olika ämnen som tillsammans kan skapa något nytt. / SLU
  Läs mer

Sidor