Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns nationella strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, NRA 2020, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till forskningsagendan NRA 2020

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Ett arbetspass i Mongoliet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Lars Edenius och Adriaan de Jong har varit i Mongoliet för att studera flyttfåglar och hitta samverkan mellan SLU och mongoliska universitet. För detta gigantiska land med många naturtyper blir listan över projekt för hållbart nyttjande av biologiska naturresurser nästan oändlig. Här är Lars och Adriaans reseberättelse. / SLU
  Läs mer
 • Stefan Ivarsson ansvarar för 15 miljoner skogsplantor

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Stefan Ivarsson, platschef på Lugnets plantskola, Svenska Skogsplantor
  – Tillsammans med min personal planerar jag odlingsårets olika delar, sådd, växthus- och frilandsodling, Conniflexbehandling och packning av plantorna i låda. Stefan Ivarsson är platschef på Svenska Skogsplantor på Lugnets plantskola. Han är jägmästare och har alltid trivts i skogen. Därför var det naturligt för honom att söka sig till en skoglig utbildning.
  Läs mer
 • Växters tillgång på kväve minskar när klimatet blir varmare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I takt med den globala uppvärmningen och de ökande halterna av koldioxid i atmosfären tycks tillgången på kväve försämras för marklevande växter i naturen. Det visar en stor internationell studie som nyligen publicerades i Nature Ecology & Evolution. Detta kan påverka skogens förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären och eventuellt också minska tillgången på näring för de växtätande varelser som lever där. / SLU
  Läs mer
 • Överraskande upptäckt kan ge mer motståndskraftiga plantor

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skogforsk kan nu visa att granplantor som förökats med kloningsmetoden somatisk embryogenes är bättre på att stå emot angrepp från snytbaggar än plantor som odlats fram på traditionellt sätt. Det är troligen själva processen vid förökningen som triggar igång försvarsförmågan, vilket gör att upptäckten är av brett intresse för växtskyddsfrågor. / SLU
  Läs mer
 • Caroline Rothpfeffer ny kommunikations- och hållbarhetschef på Skogforsk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Caroline Rothpfeffer har utsetts till kommunikations- och hållbarhetschef på Skogforsk. Hon tillträder den 1 februari 2019. / Skogforsk
  Läs mer
 • Markbaserade sensorer för inventering av virkesförråd har utvärderats

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att uppskatta skogars virkesförråd genom manuell mätning av träddiametrar i brösthöjd är ett tidskrävande arbete. Idag finns sensorer som i framtiden kan effektivisera arbetet. Om detta skriver Mona Forsman i en avhandling. / SLU
  Läs mer
 • Brandhistorien upprepar sig

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kunskap om historiska skogsbränder hjälper till att förutse kommande hot om bränder. – Inom några år tror jag vi kan vi göra prognoser som bidrar till en bättre beredskap, säger forskare Igor Drobyshev. / SLU
  Läs mer
 • Nyckelbiotoperna debatteras – forskningen rätar ut en del frågetecken

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Tjugo års forskning om nyckelbiotoper har gett en hel del svar om deras funktion och nytta. Men fortfarande är många frågor obesvarade, inte minst om nyckelbiotopers skötsel och om regionala skillnader. Det visar en sammanställning av den forskning som har gjorts om nyckelbiotoper i Norden och Baltikum. / SLU
  Läs mer
 • SLU startar ny utbildning riktad till företagare – Strategisk företagsledning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Högre vinst och lönsamhet, förstärkt marknadsposition, professionell organisation och hållbar konkurrenskraft går att uppnå om bara redskapen är de rätta. SLU:s nya uppdragsutbildning inom företagsledning hjälper företagarna att snabbt nå en högre nivå i sina verksamheter. Kursen startar i januari 2019, antalet platser är begränsat. Sista anmälningsdag 6 december. / SLU
  Läs mer
 • Trådar av nanocellulosa starkare än spindelsilke

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Spindelsilke har tills idag betraktats som världens starkaste biomaterial. Nu finns något som är ännu starkare. En tunn tråd av spunnen nanocellulosa som skulle kunna användas till allt från flygplansvingar till artificiella senor i kroppen. Igår belönades Karl Håkansson, RISE, med den europeiska utmärkelsen Blue Sky Young Researchers Innovation Award för sin banbrytande forskning. / RISE
  Läs mer

Sidor