Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • OrganoClick erhåller bidrag om 3,7 miljoner kr från strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

  Etiketter: Forskning & utbildning
  OrganoClick har blivit beviljad 3,7 miljoner kr i bidrag för vidareutveckling av bolagets biobaserade bindemedel för nonwoven för hygien- och vårdapplikationer. Projektet bedrivs i ett svenskt-finskt konsortium med 3 aktörer från hela värdekedjan inkluderande bindemedelstillverkare (OrganoClick), en nonwoven-tillverkare och en produktägare som tillverkar vård- och hygienprodukter för vården. Projektet finansieras via det svenska strategiska innovationsprogrammet BioInnovation - en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten tillsammans med Business Finland för de finska parterna. / OrganoClick
  Läs mer
 • Träden ”luktar” sig till kommande angrepp

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Växter kan trigga igång sitt försvar mot skadeinsekter tidigare än någon anat. I en ny studie konstaterar forskare för första gången att sexuella doftämnen kan varna tallar redan innan insekterna lagt sina ägg. / Forskning.se
  Läs mer
 • Var med och diskutera framtidens skogsutbildningar vid SLU!

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Vid tre olika tillfällen under den här veckan bjuder SLU in till informationsträffar om framtidens skogsutbildningar och alla är välkomna att delta. Du kan antingen delta på någon av SLU-orterna Umeå, Uppsala, Skinnskatteberg eller Alnarp, eller så deltar du via länk./ SLU
  Läs mer
 • Sex miljoner till träforskning vid Linnéuniversitetet

  Etiketter: Forskning & utbildning, Trä och träindustrin
  Två forskare vid Linnéuniversitetet har sammanlagt fått sex miljoner kronor från forskningsrådet Formas. Tinh Sjökvist, forskare inom skogsindustriella produktionssystem, har fått 5,1 miljoner kronor till projektet ”Grundläggande förståelse av fuktupptag i målat trä för hållbara konstruktioner utomhus”. Stergios Adamopoulos, professor i virkeslära, har fått 1 miljon kronor till projektet ”Tillämpning av nya bioraffinerade ligninbaserade bindemedel i träpanelindustrin”./ Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Ellastbilar ska bidra till fossilfria skogstransporter

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Skogsindustrins lastbilstransporter ska bli fossilfria. Därför startar åtta organisationer ett gemensamt forskningsprojekt under ledning av Stockholm Environment Institute. I centrum för projektet står timmer Pod, en automatiserad och elektrifierad lastbil utvecklad av Einride, en prisbelönt svensk start-up som arbetar för en hållbar omställning av lastbilstransporter./ Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Ny utbildning - park och skog i dynamiskt möte

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En ny utbildning som befolkar gränslandet mellan stadens parker och det produktiva skogsbruket är på gång. Det öppnar för anpassat skogsbruk in mot tätorterna...och att göra de omgivande produktionsskogarna mer tilltalande./ SLU
  Läs mer
 • Träden luktar sig till kommande angrepp

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Växter kan trigga igång sitt försvar mot skadeinsekter tidigare än någon anat. I en ny studie konstaterar forskare för första gången att sexuella doftämnen kan varna växterna redan innan insekterna lagt sina ägg./ Skog Supply
  Läs mer
 • Skogforsk lyfter fem områden i inspel till kommande forskningspolitik

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogsskador, hållbar råvara, smart hänsyn, fossilfrihet och ny teknik. Det är områden som Skogforsk lyfter fram i ett inspel till regeringens kommande forskningspolitik./ Skogforsk
  Läs mer
 • Många skogskollotjejer redan frälsta

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Unga kvinnor som deltar på Skogskollo för tjejer har redan en tydlig relation till skog, skogsbruk och skogen som arbetsplats. Det visar ett examensarbete vid SLU utfört av Sofie Dahlén Sjöbergh./ Skogen
  Läs mer
 • Forskare ifrågasätter återbeskogning som klimatlösning

  Etiketter: Forskning & utbildning, Klimat & Miljö
  Storskalig trädplantering är trendigt. När Storbritannien nu närmar sig ännu ett val lovar det konservativa partiet Tories att de ska plantera 30 miljoner träd varje år för att motverka den globala uppvärmningen. För sin del säger The Liberal Democrats att de ska plantera minst 60 miljoner årligen. Vetenskapen kring återbeskogning är dock långt ifrån glasklar./ Supermiljöbloggen
  Läs mer

Sidor