Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Lyckat fältförsök med hybridasp som genmodifierats för produktion av biodrivmedel

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Forskare från SLU och Umeå universitet har tagit fram genmodifierade kloner av hybridasp vars ved ger högre energiutbyte vid produktion av biodrivmedel. Klonerna har vuxit bra i växthus, men nu har de för första gången testats under mer utsatta fältförhållanden. Några av klonerna visade sig vara känsliga för insektsangrepp, medan andra växte mycket bra även i fält. / SLU
  Läs mer
 • Eksådd - en kamp mot gnagare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Mycket är vunnet genom att föryngra ekskog genom sådd av ekollon. Den stora utmaning-en är att överlista gnagarna. I sin doktorsav-handling visar Adrian Villalobos att avskräck-ande dofter kan vara en framkomlig väg. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Umeålaboratorium bidrar till att kartlägga spåren från forntida klimatkriser

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur klarade våra förfäder extrema klimathändelser? Klimatarkeologer söker svar – bland annat i spåren av en köldchock för 1500 år sedan. Vid Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet analyserar man bland annat spår av historiska klimatförändringar i arkeologiska lämningar av trä, ben, keramik, pollen och insekter. / Umeå universitet
  Läs mer
 • Jämlika löner gjorde bevarandet av biologisk mångfald mer effektivt i biståndsprojekt

  Etiketter: Forskning & utbildning, Jämlikhet och jämställdhet
  Att betala människor i låginkomstländer för att hjälpa till i bevarandeprogram är ett allt populärare sätt att bevara biologisk mångfald. Forskare från ZALF i Tyskland och SLU har undersökt hur lönesättningen påverkade effektiviteten i ett sådant projekt i Vietnam. Studien visar att det var viktigt att följa lokala rättvisenormer, i form av jämlika löner. Den visar också att kvinnorna arbetade hårdare. / SLU
  Läs mer
 • 25% fler världförbättrare...

  Etiketter: Forskning & utbildning
  ... sökte till SLU i år. Skicka in en sen anmälan du också! / SLU
  Läs mer
 • Växtskyddsforskare söker kontakt med journalister

  Etiketter: Forskning & utbildning
  FN har utsett 2020 till det internationella växtskyddsåret. På SLU finns ca 200 forskare som arbetar med växthälsa, dvs. olika sätt att...<br /> / Sveriges Lantbruksuniversitet
  Läs mer
 • Flera forskare delar på 4,3 miljoner kronor

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Craafordska stiftelsen har idag tilldelat elva forskare vid Linnéuniversitetet sammanlagt 4,27 miljoner kronor. Anna Jensen, institutionen för skog och träteknik, får 200 000 kronor för projektet Kan gödsling göra skogen mer motståndskraftig mot framtida temperaturförändringar? / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Ekar med tidig knoppsprickning undgår attack från kräsen fjärilsmal

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När en stor del av ekarnas blad blir vita och urätna under sommaren är det med största sannolikhet den snedstreckade ekstyltmalen som har varit framme. Men varför blir det så stora utbrott vissa år? Nu visar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Luke i Finland att tidpunkten för knoppsprickning avgör i vilken utsträckning ekar blir infekterade. Om knopparna spricker vid fel tillfälle kan ekbladen bli så uppätna att det knappt finns utrymme kvar för andra växtätande insekter. Den nya forskningen ger oss insikt i hur samspelet mellan växter och insekter påverkas av ett förändrat klimat. / SLU
  Läs mer
 • SLU utser åtta nya hedersdoktorer 2020

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Åtta personer har utsetts till hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet i år. Fem av dem är svenskar, en dock verksam i Kanada: lantbrukare Gunnar Rundgren, Järlåsa; professor Mikael Rönnqvist, Kanada; jägmästare Monika Stridsman, Stockholm; programchef Madeleine Fogde, Vejbystrand; och direktör Rune Andersson, Mellby gård. De övriga är dr Brenda Bonnett, Kanada, dr Shakuntala Thilsted, Malaysia och professor Sarah Gurr, Storbritannien. / SLU
  Läs mer
 • Avtal mellan SLU och Stora Enso om långsiktigt samarbete

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I höst ska tio nya tjänster inom olika forskningsprojekt vara besatta inom ett långsiktigt samarbete mellan SLU och Stora Enso. Samarbetet rör forskning och utveckling, utbildning, kompetensbyggande och innovationer inom skogsbruk och biobaserade material. Avtalet undertecknades av SLU:s rektor Maria Knutson Wedel och Johan Lindman, Senior Vice President Global Forestry and Sustainability vid Stora Enso. / SLU
  Läs mer

Sidor