Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Skogsforskningen kan ta för sig mer i världen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU:s skogsfakultet arrangerade i maj konferensen Forskningens utmaningar och möjligheter för fakultetens egen personal – och en avslutande paneldiskussion med inbjudna gäster. Det framgick att skogsfakulteten är i ett gynnsamt läge /Miljöforskning
  Läs mer
 • Nya nummer av Fakta Skog!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det finns nya häften i SLU:s publikation Fakta Skog som kan hämtas på webben utan kostnad. De handlar om trä i byggande, det uthålliga skogsbrukets historia, besten-systemets konkurrensförmåga och certifiering i det privata skogsbruket.
  Läs mer
 • Tjejer testar skogsjobb

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sveriges lantbruksuniversitet vill locka fler kvinnor till skogsbruksyrken som skogsmästare eller jägmästare. Därför har man hållit en kurs i Skinnskatteberg med ett tjugotal unga tjejer.. /Västmanlandsnytt.
  Läs mer
 • Internationell skogskonferens i Sundsvall

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nästa vecka samlas drygt tvåhundra internationella skogsforskare samt anställda inom skogsindustrin och myndigheter i Sundsvall. Det handlar om den mänskliga påverkan av skogen och hur vi kan använda skogens resurser på bästa sätt /ST.nu.
  Läs mer
 • Sändare på kungsörnar visar effekter av vindkraft

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur påverkas kungsörnar av en storskalig etablering av vindkraftverk? Det vill forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) ta reda på. Just nu sätts satellitsändare på ett antal kungsörnsungar i norra Sverige /SLU.
  Läs mer
 • Här får nästan alla jobb direkt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nyss gick 46 elever, varav 17 med skogsbruksinriktning, ut från Kalix naturbruksgymnasium. Mer än nio av tio av dem får jobb direkt. Samtliga tycker att det roligaste i utbildningen varit: – Köra skogsmaskiner /Skogsaktuellt.
  Läs mer
 • Lärk kan få fart på tillväxten i norr

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med lärk kan skogsägare i norra Sverige få mer än dubbla tillväxten i skogen.,- Det trädslag alla kategorier som presterat bäst är europeisk lärk, säger skogsforskaren Christer Karlsson /ATL.
  Läs mer
 • Granens genuppsättning ska kartläggas

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Svenska forskare har gett sig i kast med en mastodontuppgift, nämligen att kartlägga granens gener /ATL.
  Läs mer
 • Kenneth Eriksson hedersdoktor

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kenneth Eriksson, Chief Operating Officer i SCAs koncernledning och tidigare VD i SCA Forest Products, har utsetts till hedersdoktor vid Mittuniversitetet i Sundsvall /papernet.se
  Läs mer
 • 200 forskare diskuterar naturskog i Sundsvall

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I sommar ska 200 forskare från olika länder diskutera de nordliga naturskogarnas ekologi samt hur naturskogar kan bevaras och skötas. Det sker på en konferens på Mittuniversitet i Sundsvall den 9-13 augusti /Skogsland.
  Läs mer

Sidor