Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Orörd skog är inte välskött

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Examensarbete hos Mellanskog visar att många av de yngre skogsbrukarna gillar traditionellt skogsbruk, men saknar nödvändiga kunskaper vad det innebär /Tidningen Skogen.
  Läs mer
 • Eco Log säljer in sig till de yngsta

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Eco Log är tidigt ute med att se om sitt hus, bjuder in förskolebarn på studiebesök. På tisdagen kom barn från Kilsmyrans förskola /helahalsingland.se.
  Läs mer
 • Södra viken-dagen lockade tusentals

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Södra viken dagen lockade tusentals besökare till naturbruksgymnasiet väster om Sunne. Lina Johansson, 12, från Mo utanför Åmål spanade in sina två bröders skola och passade på att provsitta en skogsmaskin /nwt.se.
  Läs mer
 • Nya SLU-professorer föreläser i Umeå 27–28 maj

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Fredagen den 28 maj installeras nio nya professorer vid SLU i Umeå. De håller då öppna installationsföreläsningar som är skogliga med skiftande inriktning, från lingonförekomst till skogshistoria.
  Läs mer
 • Flis ger flis

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Med nytänkande i flisningsprocessen minskar energiförbrukningen och pappersbruken kan sänka sina kostnader. Lisbeth Hellström, Mittuniversitetet visar i sin avhandling resultat som kan bli till stor praktisk nytta för bruken /Mittuniversitetet.
  Läs mer
 • Rysk lärk vinner terräng?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I en ny avhandling från SLU i Umeå har Lars Karlman jämfört femåriga plantor av fyra ryska arter av lärk. Larix sukaczewii överlevde bäst i fält, klarade frost bäst och hade bra stamkvalitet.
  Läs mer
 • Koldioxid bildas även vid tjäle

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det bildas mer växthusgaser i marken under vintern än man tidigare trott. Även i tjälad mark finns nämligen mikroorganismer som både växer och bildar koldioxid. Det visar Stina Harrysson Drotz i en avhandling från SLU.
  Läs mer
 • Snytbaggens mardröm

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Knaster mellan käkarna. Exakt kornstorlek på sanden! Det är hemligheten bakom det nya plantskyddet. De fastlimmade sandkornen är aningen för stora för att snytbaggen ska kunna greppa dem med käkarna och komma åt att gnaga på den spröda plantan. ,
  Läs mer
 • Kvinna, jägmästare och professor – en ovanlig kombination

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Annika Nordin är den första kvinnliga jägmästaren som utnämnts till professor på Sveriges lantbruksuniversitet.,Nu hoppas hon att hon kan fungera som en förebild för fler kvinnor att söka sig till skogsbranschen.,
  Läs mer
 • Få kvinnor på skogsmästarutbildningen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När kvoteringen förbjöds försvann kvinnorna. Drygt en av tio på skogsmästarutbildningen i Skinnskatteberg är nu kvinnor /Skogsland.
  Läs mer

Sidor