Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns nationella strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, NRA 2020, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till forskningsagendan NRA 2020

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Vinnova utvecklar skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu satsar Vinnova och skogsbranschen 20 miljoner på självstyrande skogsmaskiner som ska kunna planera sin körning i terrängen, och på sensorer som känner av att ingen människa befinner sig inom säkerhetszonen. Målet är att underlätta för förarna och på sikt kunna fjärrstyra maskinerna från kontoret. / Voister
  Läs mer
 • Krokig väg till stort genombrott

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Torgny Näsholm vände upp och ned på synen på skogsträdens kväveförsörjning, när han kunde visa hur de tar upp organiskt kväve ur marken. Upptäckten inspirerade också till en miljövänlig växtnäring. Vägen till framgång var dock inte spikrak. / Marcus Wallenbergpriset
  Läs mer
 • Osäkert om skogens tillväxt ökar i ett varmare klimat

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kan ett varmare klimat leda till en långsiktigt ökad tillväxt i svensk barrskog, och därmed ökad inlagring av kol? Modellbaserade studier har antytt detta, men nu visar den första långtidsstudien att det inte alls behöver bli så. Orsaken är troligen att kvävebrist begränsar skogens tillväxt./ SLU
  Läs mer
 • Årets VA-barometer: Stort folkligt förtroende för forskning och forskare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En stor majoritet av svenska folket har högt förtroende för forskning och forskare. Därtill anser de flesta svenskar att vetenskapen har gjort livet bättre för vanliga människor. Det visar årets VA-barometer som presenterades den 12 december. / Vetenskap & Allmänhet
  Läs mer
 • Maria Knutson Wedel föreslås bli ny SLU-rektor

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Maria Knutson Wedel föreslås av styrelsen för SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, bli ny rektor. Hon efterträder professor Peter Högberg, som avgår till årsskiftet. / SLU
  Läs mer
 • Beviljade anslag 2018

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Styrelsen för Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande beslutade vid sitt möte i december 2018 att stödja två projekt med ett sammanlagt belopp på 594.000 kr. I årets utlysning prioriterades uppföljning av äldre produktionsförsök. / Ekfrämjandet
  Läs mer
 • Skogforsk släpper podd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu finns pilotavsnittet av podcasten Skogssanningar ute. Podden ska ta upp skogsbruksfrågor som ofta hörs i debatten. Förhoppningen är att nyansera polariserade frågor med utgångspunkt i vetenskapen. / Skogforsk
  Läs mer
 • Unika innovationer gör skogsindustrin mer hållbar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En drönare som mäter volymer av skogsbestånd och en flishugg som effektiviserar flisningsprocessen. Det är några av innovationerna som fått utvecklas inom ramen för BizMakers Forest Business Accelerator och som nu tagit fram helt nya lösningar för skogsindustrin. / BizMaker
  Läs mer
 • KSLA har utsett 2019 års pris- och belöningsmottagare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Akademien har utsett 2019 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.K.H. Kronprinsessan Victoria delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 207:e högtidssammankomst den 28 januari 2019 i Stockholms Stadshus. / KSLA
  Läs mer
 • Viktiga lärdomar för skogens dialogprocesser

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vad är viktigt att tänka på när man inleder en dialogprocess om naturresursfrågor? – Att vara tydlig från start och att vara systematisk och noggrann vid utförandet av de olika processleden, svarar statsvetaren Johanna Johansson, Södertörns högskola. Tillsammans med Camilla Sandström, Umeå universitet och Tomas Lundmark, SLU, har hon studerat Skogsstyrelsens dialogprocess om målanpassad ungskogsskötsel. / SLU
  Läs mer

Sidor