Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs innovationspris

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett innovationspris för hållbara forskningsprojekt till nytta för de gröna näringarna eller samhället i stort är nu skapat. Det är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Skara, SLU Holding och Sparbanken Skaraborg som står bakom priset. / SLU
  Läs mer
 • Renarna anpassar sin användning av tundran till landskapets struktur

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Klimatförändringarna leder till en ökad grönska och förbuskning av den arktiska tundran. En viktig fråga är hur renar kan påverka denna utveckling. Enligt en ny internationell studie klarar renarna att hålla tillbaka lågvuxna buskar genom bete och tramp, men inte etablerade högre buskage. / SLU
  Läs mer
 • Johan Bergh ny ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I egenskap av en av Sveriges ledande experter på hur skogen påverkas av klimatförändringar och skogens klimatnytta har Johan Bergh, professor i skogsskötsel vid Linnéuniversitetet, valts in i KSLA:s skogsavdelning. / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Läderbaggarna har klarat de senaste 25 åren bra men kan bli hemlösa på sikt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I 25 år har forskare följt läderbaggen i ekhagar i Östergötland. Det är en av de längsta studierna av en art som lever i gamla träd. Under den tiden har populationen i området varit relativt stabil, medan den har varierat i enskilda träd. De träd som var superträd för läderbaggarna för 25 år sedan har bytts mot nya favoriter. På sikt är det ett problem att det inte finns tillräckligt många yngre ekar som läderbaggarna kan flytta till i framtiden. / SLU
  Läs mer
 • Yrken som garanterat ger jobb

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Möjligheten att få jobb är en viktig faktor inför valet till högskolan. Naturvetarnas senaste arbetsmarknadsanalys visar att det finns några yrken där framtidsutsikterna är mycket goda på fem års sikt, bland annat dietister, biomedicinska analytiker och jägmästare, skogsvetare och skogsmästare. / Naturvetarna
  Läs mer
 • Ständigt aktivt försvar viktigt för askens skydd mot askskottssjukan

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I snart 30 år har askskottssjukan dragit fram som en löpeld genom Europas askbestånd. Miljontals träd har försvunnit, men det finns de som överlever. Vi vet ännu mycket litet om vad det beror på. En ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet undersöker askens försvarsmekanismer och visar att en del av försvaret är kontinuerligt påslaget, medan andra delar aktiveras endast under angreppet. / SLU
  Läs mer
 • ​Umeåforskare gör upp i prestigefylld tävling om bästa forskningspresentationen!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Tisdag 1 december blir det rafflande forskaruppgörelse i Umeå – då gör nämligen åtta forskare och doktorander från SLU & Umeå universitet upp i en deltävling i Forskargrandprix, genom s.k. Science Slams. Publiken består av Minervagymnasiums elever, men alla som är intresserade kan följa den online och vara med och rösta, då tävlingen livestreamas via play.slu.se. Den lyckliga vinnaren i denna deltävling får åka ner till Stockholm och delta i riksfinalen på Nalen, den 16 december. / SLU
  Läs mer
 • Mistra Digital Forest - digital programkonferens

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ta del av det senaste inom forskningen i programmet och få en inblick i framtidens digitala skogsbruk. / Mistra Digital Forest
  Läs mer
 • Möt forskare i Umeå digitalt på ForskarFredag den 27 november!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  ForskarFredag erbjuder hundratals aktiviteter, över hela Sverige och digitalt, när vetenskapsfestivalen firar 15 år. I Umeå får du möta forskare från Umeå universitet och SLU i livesändningar från Curiosum Science Centre. Häng med på en spännande vetenskaplig upptäcktsfärd, experimentera tillsammans med forskare, njut av en spektakulär fysik- och kemishow och mycket mer. / Umeå universitet
  Läs mer
 • ​Miljonregn över SLU-forskare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Formas forskarråd har nu beslutat vilka projekt som tilldelas medel i den årliga öppna utlysningen. Forskare från universitet och forskningsinstitut runt om hela Sverige får dela på 625 miljoner kronor under åren 2021–2024. Av dessa kommer ett fyrtiotal från Sveriges lantbruksuniversitet och de får dela på sammanlagt ca 125 miljoner kronor, alltså en femtedel av hela tilldelningen. / SLU
  Läs mer

Sidor