Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Forskare gör kartrevolution med miljödata och AI

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När man går i skogen och följer en karta dröjer det inte länge förrän man hittar en bäck som inte finns med på kartan. På svenska terrängkartor finns endast 19 procent av vattendragen markerade. Nu lanserar SLU i samarbete med Skogsstyrelsen nya digitala kartor som ger en mer fullständig bild av bäckar och fuktiga partier i skog och mark och som omfattar 56 procent av vattendragen. / SLU
  Läs mer
 • Skogsmästare och jägmästare förser branschen med innovativa hybridplaner

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Tobias Barrstrand och Jonathan Andersson har startat företaget Skogspartner
  Tobias Barrstrand har startat företaget Skogspartner som förser skogsägare med ”hybridplaner baserad på laserburen skogsdata och simuleringar i Skogsanalysen” där han samarbetar med Jonathan Andersson. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Användarnära skogs-app mot granbarkborre vinner Hack for Sweden 365

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I helgen avgjordes årets Hack for Sweden 365. Lag Mellerud PK med Mattis Hallén och hans studiekamrater från Lunds tekniska högskola tog hem första priset med sin lösning - en app, även riktad till den mindre teknikvana skogsägaren, i kampen mot granbarkborren. Vinnaren belönas med 25 000 kr. / Hack for Sweden
  Läs mer
 • Över 12 000 hittills okända mikroorganismer beskrivna i gigantiskt globalt samarbete

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En ny databas som beskriver arvsmassan från mer än 52 000 olika bakterier och arkéer, varav över 12 500 hittills okända, har lanserats i tidskriften Nature Biotechnology. Databasen bygger på sekvenserat material från 10 450 olika miljöprov från hela världen – från människokroppen till friska luften och havens djup – och förväntas bli en mycket värdefull vetenskaplig resurs. Databasen visar i vilka miljöer och i vilken mängd nästan vilken bakterieart som helst förekommer, och hur deras arvsmassa ser ut och fungerar. / SLU
  Läs mer
 • Höghastighetsfilm avslöjar fotsyntesens ultrasnabba protein

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare vid Göteborgs universitet har med metoden tidsupplöst kristallografi kunnat följa de otroligt kortlivade förändringar som sker i ett protein vid fotosyntes. Med hjälp av ljuset stabiliseras strukturella förändringar i proteinet inom en tidsskala av pikosekunder. En pikosekund är en miljondels miljondels sekund. / Forskning.se
  Läs mer
 • Älgarnas arvsmassa kartlagd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Naturhistoriska riksmuseet har kartlagt älgens arvsmassa och därigenom kunnat spåra Sveriges älgar tillbaka till små grupper som under istiden levde längs isens kant i Mellaneuropa. Älgen har stor genetisk mångfald och endast låg grad av inavel. / Forskning.se
  Läs mer
 • Tre lag i digital final - bästa idén kan rädda skog i kampen mot granbarkborren

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I morgon den 5 december startar helgens final i Hack for Sweden 365. Tre lag gick vidare från deltävlingen den 21-22 november och tävlar nu om första plats. Arrangör är DIGG - Myndigheten för digital förvaltning. Rymdstyrelsen, Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utmanar lagen att hitta lösningar som räddar granskog från massdöd orsakad av granbarkborren. / Hack for Sweden
  Läs mer
 • Naturbruksskolan Svenljunga sluter avtal med skogsvårdsentreprenör för att starta ny utbildning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vid Naturbruksstyrelsens möte den 25 november beslutades att Naturbruksförvaltningen sluter ett hyresavtal med en skogsentreprenör om att hyra in externa lokaler till Naturbruksskolan Svenljunga. Lokalerna ligger i anslutning till skolområdet och kommer att göra det möjligt för skolan att starta en ny yrkesutgång inom naturbruksprogrammet. / Västra Götalandsregionen
  Läs mer
 • Avsnitt 2 ur säsong 2 av ”SCAs ingenjörspodd"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Dags för avsnitt två av ”SCAs ingenjörspodd”. Våra poddvärdar Therese, Ludvig och Linnea får besök av Robin Ferm, en student på Chalmers som i somras fick det spännande uppdraget att sommarjobba som chef på SCA. Att sommarjobba har alla poddvärdarna erfarenhet av, men inte i rollen som chef! / SCA
  Läs mer
 • Det våras för björken

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Resultaten från försök med förädlad björk har slagit forskarna med häpnad. Professor Urban Nilsson ser flera möjligheter för den ”nya” björken. I många fall kan den vara ett alternativ till gran. / SLU Alnarp
  Läs mer

Sidor