Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Barrträd kan vara vintergröna genom fotosyntetisk kortslutning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur kan barrträd, såsom gran som är en vanlig juldekoration, ha kvar sina barr över vintern när nästan alla andra träd fäller sina blad? Ett internationellt forskarteam, där forskare från Umeå Plant Science Centre ingår, har listat ut att en slags kortslutning av fotosyntesapparaten gör att tallens barr kan klara sig över vintern. Resultaten publiceras i tidskriften Nature Communications. / Umeå universitet
  Läs mer
 • 8,7 miljoner kronor till forskning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Södras forskningsstiftelse har beslutat att bidra med ytterligare 8,7 miljoner kronor till elva olika forskningsprojekt med koppling till skogsbruk och skogsindustri. Den största satsningen i årets andra utdelning ska fokusera på möjligheterna med korslimmat trä (KL-trä). / Södra
  Läs mer
 • Storsatsning stärker forskning och utbildning inom bygg, trä och skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Linnéuniversitetet, med bidrag från KK-stiftelsen och i samverkan med Ikea och Södra, satsar på tre nya tjänster under en period av fyra år. Tjänsterna ska komplettera och stärka forskningen inom områdena skogsbrukets digitalisering, träbyggnadsarkitektur och trä och maskininlärning. / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Avskogning i tropiska bergsområden ökar uppvärmningen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När träd huggs ner i tropiska bergsområden, för att ge utrymme för jordbruket att expandera, förändras markytans egenskaper och ytans strålningsbalans påverkas. Därmed förändras också det lokala klimatet. / Göteborgs universitet
  Läs mer
 • Tallens tillväxt överraskar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att jämföra tillväxten mellan gran och tall förvånar och förbryllar. Oscar Nilsson, ny skoglig doktor, rätar ut några frågetecken i sin avhandling. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • KSLA har utsett 2021 års pris- och belöningsmottagare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har utsett 2021 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Utdelningen av 2021 års priser sker digitalt den 28 januari 2021, men pristagarna kommer även att bjudas in till 2022 års högtidssammankomst. / KSLA
  Läs mer
 • Dags för nya skogstekniker att hitta till Gammelkroppa!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogsteknikerprogrammet, för mer info om utbildningen och behörighetskrav gå in under menyn skogstekniker programmet här på hemsidan. Sista ansökningsdagen är 3 maj 2021! Välkommen till oss! ❤️ / Gammelkroppa
  Läs mer
 • Avverkning i skogsbruk med flera mål

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogsbruk kan idag ha andra, eller fler, syften än att producera trä. Örjan Grönlund har i sitt doktorsarbete vid SLU och Skogforsk undersökt hur skogsbruk med flera mål bedrivs i Sverige idag. Han beskriver också vad som hämmar sådant skogsbruk och vilka lärdomar som kan hämtas från det konventionella skogsbruket. / SLU
  Läs mer
 • De självkörande skogsmaskinerna är här

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare och studenter från KTH har varit med i utvecklingen av en ny autonom skogsmaskin som hämtar virke i skogen. KTH:arna har både utvecklat mjukvaran i den prototyp vid namn XT28 som precis demonstreras i verkligheten och tagit fram en mindre modell för test- och utvecklingsprojekt. Självkörande skogsmaskiner är både effektivare än klassiska arbetsfordon och reducerar mängden markskador. / KTH
  Läs mer
 • Bevarande av torvmarker – viktigt för klimatet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Världens torvmarker kan snart passera en brytpunkt, en så kallad ”tipping point”, i den globala kolcykeln och bli kolkällor istället för kolsänkor. För att förhindra det måste torvmarker bevaras och förvaltas på ett hållbart sätt, och inte omvandlas till exempelvis jordbruksmark. / Stockholms universitet
  Läs mer

Sidor