Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Ny fröröntgen till Skogforsk i Sävar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogforsk investerar i en helt ny utrustning för fröröntgen vid anläggningen i Sävar. Fröröntgen används för att snabbt ta reda på frönas kvalitet utan att de skadas. ”I fröbehandlingen används röntgen bland annat för att kontrollera att fröna är matade, det vill säga att de har potential att gro. Vi kan också upptäcka om fröna är skadade av insekter eller frost. En annan möjlighet är att manuellt sortera fram grobara frön utifrån röntgenbilden. Röntgen är till stor hjälp inför sådden”, säger Monica Lundström, seniortekniker, på Skogforsk i Sävar. / Skogforsk
  Läs mer
 • SCA:s ingenjörspodd med forskningschefen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Dags för säsongens fjärde avsnitt av ”SCAs ingenjörspodd”. Poddvärdarna Therese, Hilma och Sara får besök av SCAs forskningschef Jerker Jäder. Mycket spännande händer inom SCA både när det gäller utveckling av produkter och nya områden som förnybar energi från skogen. Jerker berättar också om SCA R&Ds Centres roll, och tillsammans resonerar de om olika sätt att arbeta som forskare inom ett företag. / SCA
  Läs mer
 • Växthormonet metyljasmonat skyddar barrträdsplantor mot snytbaggar i mer än ett år

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Behandling av granplantor med växthormonet metyljasmonat (MeJa) kan effektivt minska insektsskador och enligt en studie från SLU kan detta skydd hålla i sig i mer än ett år. Dessutom kan behandlingen genomföras i enlighet med gällande plantskolepraxis och är därmed ett hållbart alternativ till insekticidbehandling. / SLU
  Läs mer
 • "Forskningssatsa ännu mer på skogsnäringen"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Regeringen har presenterat sin forsknings- och innovationsproposition som pekar ut inriktningen för forskningspolitiken de kommande åren. Skogsindustrierna anser att de ökade generella anslagen till forskning och forskningsinfrastruktur är mycket positiva, men hade velat se fler riktade satsningar på skogsnäringen. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Jägmästare skapade Barkborrekollen som ger skogsägare koll

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Axel Ljudén oc Albin Nyström är jägmästarstudenter och har tillsammaans med två till skapat Barkborrekollen
  - Vi är ett gäng Jägmästare, två som fortfarande pluggar, en färdig och två programmerare. Vi är tekniskt orienterade och tycker det är mycket intressant hur olika tekniska lösningar kan användas för att öka förståelsen för och tillgängligheten till skogen. Vi startade Ecotype AB – för cirka ett år sen med målet att få ut fler i skogen och öka kunskapen kring den.
  Läs mer
 • Träffa en jägmästarstudent och köp en Skogis gran!

  Etiketter: Forskning & utbildning, Julgranar
  Jägmästarstudenter som säljer Skogis-granar i Stockholm 2020.
  Varje år åker ett gäng jägmästarstudenter som studerar tredje året vid Sveriges Lantbruksuniversitet till Stockholm för att sälja julgranar. I år blir det alltså 57:e året som jägmästarstudenter säljer julgranar samt levererar julgranar till hovet. Fram till den 22/12 pågår försäljningen!
  Läs mer
 • Året som gått 2020 - Linnéuniversitetets årskrönika

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur summerar vi Linnéuniversitetets 2020? Ett år som vi inte kommer att glömma i första taget. Jubileumsåret då Linnéuniversitetet fyllde 10 år. Året som inte blev som någon räknade med har ändå bjudit på en hel del att titta tillbaka på. / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Funnit mekanism som styr hur ljus begränsar cellers tillväxt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ljus är nödvändigt för liv, men kan också vara skadligt för cellerna. Nu har forskare vid Göteborgs universitet, i samarbete med fysiker och molekylärbiologer från Chalmers, utvecklat en metod för att kunna avläsa hur och varför synligt ljus bromsar cellers tillväxt. / Chalmers
  Läs mer
 • Artificiell intelligens ska kartlägga naturvärden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vinnova finansierar nu ett projekt för att använda Artificiell Intelligens (AI) för att kartlägga naturvärden. Målsättningen är, förutom ökad kunskap och kompetens i användandet av AI, att effektivisera kartläggning av naturvärden. / Ecogain
  Läs mer
 • Nytt datorprogram förutsäger framtida utrotningar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett nytt datorprogram för att kunna förutsäga framtida utrotningar av arter har utvecklats i studier som nu presenteras i en ny doktorsavhandling. / Göteborgs universitet
  Läs mer

Sidor