Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, "Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 - för tillväxt i världens bioekonomi". Agendan  är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov, framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till skogsnäringens forskningsagenda 4.0

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden. Till exempel för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • SLU:s Linnécenter i topp tre

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vetenskapsrådet och Formas har finansierat 40 Linnécenter med totalt 2,7 miljarder kronor under åren 2006–2018. Nu har det gjorts en...<br /> / Sveriges Lantbruksuniversitet
  Läs mer
 • 14,5 miljoner till barkborrar, skogens kol och digitala kantzoner

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogssällskapets utlysning är avslutad och 13 projekt inom tillämpad skogsforskning, kunskapsutveckling och kommunikation får nu anslag. Totalt 14,5 miljoner kronor delas ut. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Bättre precision i planteringarna

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Trots att ett hygge kan vara väldigt varierat planteras det oftast likformigt. Med nya hjälpmedel öppnas möjligheter att anpassa varje planta efter förutsättningarna. Därmed blir det fler plantor som överlever och frodas. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Lampor och element i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Inte nog med att skogen binder kol och minskar klimatförändringen, den har också förmågan att dämpa effekten av ett varmare klimat. Möjligheten klarläggs i ett spektakulärt forskningsprojekt. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Ny rankning: SLU världens tredje bästa universitet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  ​SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, rankas även i år som ett av världens tre bästa universitet inom ämnesområdena jord- och skogsbruksvetenskap.Det är organisationen QS som nu släpper World University Ranking-listan för år 2020. I kategorin Agriculture & Forestry toppas listan av Wageningen-universitetet i Nederländerna följt av Davis i Kalifornien, USA och därefter alltså SLU. "Vi är jättestolta. Det är en imponerande insats som görs av många anställda dagligen för att nå dit", säger SLU:s rektor Maria Knutson Wedel. / IT-pedagogen
  Läs mer
 • Barns relation till naturen nyckel till hållbart skogsbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Barns relation till naturen är inte bara viktigt för deras välbefinnande utan också för att skapa ett mer hållbart skogsbruk, visar ny forskning från Lunds universitet. Studien visar också att sådant som föräldrarnas utbildning, inkomst och yrke påverkar hur barnen upplever och relaterar till skogen.
  Läs mer
 • Toppmodern röntgen effektiviserar skogsbruket

  Etiketter: Forskning & utbildning
  På Luleå tekniska universitet i Skellefteå ska man snart börja röntga träd, för att kunna få ut max av skogens värde.<br /> / Sveriges Radio
  Läs mer
 • SLU i topp tre i universitetsrankning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, rankas även i år som ett av världens tre bästa universitet inom ämnesområdena jord- och...<br /> / MyNewsdesk Sweden
  Läs mer
 • Tre SLU-projekt med på IVA:s 100-lista

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) presenterade sin årliga "100-lista" fanns tre SLU-relaterade forskningsprojekt med. Listan...<br /> / Sveriges Lantbruksuniversitet
  Läs mer
 • Senaste nytt från Skogen i Skolan

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Regionsamordnare i Skogen i Skolan ordnar inspirationsdagar för lärare och aktiviteter för elever
  Vill du veta mer om vad som händer inom Skogen i Skolan? På kansliets blogg kan du läsa om projektet digitala läromedel och i nyhetsbrevet får du förutom nyheter också ta del av månadens övning. Vi finns i flera digitala och sociala kanaler!
  Läs mer

Sidor