Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns nationella strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, NRA 2020, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till forskningsagendan NRA 2020

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • Hitta din framtid i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogens möjligheter skapar framtidens jobb. Vill du utveckla, påverka och skapa framtidens samhälle? Då är SLU universitetet för dig. / SLU
  Läs mer
 • Europa-skogar formas i Alnarp

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett nätverk med centrum i Alnarp har stor betydelse för skogsnäringens utveckling i Östeuropa. Det visar en ny utvärdering av Euroforester. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Med Sven-Eriks forskning kan man se genom skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sven-Erik Sandström är ny professor i elektroteknik vid Linnéuniversitetet. Hans forskning om radiovågor har tillämpningar inom flera olika områden. / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • 6, 5 miljoner till forskning om skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Södras forskningsstiftelse har beslutat bidra med ytterligare 6,5 miljoner kronor till forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin. Nio olika projekt har beviljats bidrag. / Södra
  Läs mer
 • Möt Linn Andersson, skoglig student på Linnéuniversitetet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Linn Andersson, studerar till högskoleingenjör inom skog och träteknik på Linnéuniversitett
  SkogsSverige har nu tre ambassadörer för de sociala medierna: Jonas Persson, student på Skogsmästarskolan, Sofie Dahlén Sjöbergh Jägmästarstudent och Linn Andersson som studerar till högskoleingenjör inom skog och träteknik på Linnéuniversitetet i Växjö. / SkogsSverige
  Läs mer
 • SLU höjer sin röst i Almedalen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vem kan man lita på när det gäller information om mat? Vilka megatrender behöver stadsutvecklare ta hänsyn till? Hur kan djur- och naturupplevelser stärka människors välbefinnande? Vad räcker skogen till och vem ansvarar för att den faktiskt räcker? Hur kan svensk forskning bidra till Agenda 2030 globalt? / SLU
  Läs mer
 • Heidi Andersson, skoglig hedersdoktor

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Heidi Andersson utses till skoglig hedersdoktor vid SLU:s fakultet för skogsvetenskap 2018. Hon är skogsägare och armbryterska och har ett genuint engagemang för miljöfrågor. Hon driver nu tillsammans med maken bloggen www.fossilfri.com med målet att bli fossilfria till år 2025. / SLU
  Läs mer
 • Blir det ett bärår i år?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Varje år har Sveriges lantbruksuniveristet i samarbete med Riksskogstaxeringen gjort inventeringar av den förväntade bärtillgången. Men förra året minskades anslaget vilket ledde till att forskarna inte kunde göra en lika omfattande prognos som tidigare. / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • Hur möter man som skoglig student en värld i förändring?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Krönika. Våren 2017 packade jag, med vemod i hjärtat, ner kurslitteratur efter tre års jägmästarstudier i Umeå i en stor flyttkartong. Den fylldes snabbt av böcker vilka rörde ämnen som svensk marklära, svensk flora, svensk skogsekonomi och mallar för svenskt trakthyggesbruk. Jag tvekade sedan lätt när jag låste lägenhetsdörren en sista gång, men det var bestämt: jag skulle ner till Alnarp och läsa internationella skogsstudier till hösten. Och det visade sig vara ett av de bästa besluten jag gjort. Så skriver Hanna Bernö, jägmästarstudent. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Aspens klimatanpassning gick snabbare än väntat

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under aspens vandring norrut efter den senaste istiden tycks den ha haft förmågan att snabbt kunna anpassa tidpunkten för lövfällning och invintring till den dagslängdsrytm och det klimat som råder på en viss breddgrad. Skälet är att det bara behövdes små förändringar i ett litet område i arvsmassan, och inte i ett flertal samverkande gener, vilket är mycket överraskande. Bakom upptäckten står forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och kollegor från Umeå och Uppsala universitet. / SLU
  Läs mer

Sidor