Utbildningar inom skog & skogsindustri

Utbildningsvägar inom skog & skogsindustrin

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Inom skogssektorn ryms många olika typer av yrken. Skogsbranschen behöver kompetens inom allt från biologi, ekologi och skogsskötsel till bioteknik, kemiteknik, datavetenskap, samhällsvetenskap, IT och kommunikation – för att nämna några områden.

Idag är runt 70 000 personer direkt anställda i skogsbranschen och yrkesrollerna är många och skiftande. Undrar du vad folk har för sig på jobbet i skogsbranschen? För din inspiration har vi har vi samlat intervjuer i text och bild med personer som jobbar på olika ställen och i olika roller i skogsbranschen. 

Möt personer som jobbar i skogsbranschen

På sajten Jobba grönt.se kan du läsa om exempel på yrken med anknytning till skogen och dess råvaror och vilken utbildning som kan leda dit.

Till jobbagront.se - exempel på skogsyrken

På sajten "Framtid i skogen" hittar du information om SLU:s utbildningar till skogsmästare och jägmästare och filmer med intervjuer av personer som är yrkesverksamma i skogsbranschen.

Till "Framtid i skogen" - SLU:s skogliga utbildningar

 

Vad är på gång i branschen?
Följ SkogsSverige på sociala medier för att se vad som händer i skogsbranchen!

SkogsSverige på Facebook

SkogsSverige på Twitter

 

Utbildningar inom skog och skogsindustri

Här nedanför har vi samlat länkar till presentationer av högskole- och universitetsutbildningar, yrkesutbildningar och gymnasieutbildningar som är inriktade på skog och skogsindustri. Vi har sorterat länkarna under:

  • Högskoleutbildning inriktade mot skog och trä respektive massa, papper och nya material från skogsråvara;
  • Yrkesutbildningar (Yh-utbildningar) efter gymaniset  inriktade mot skog och trä respektive massa, papper och nya material från skogsråvara; och
  • Skogliga yrkesutbildningar på gymnasienivå

Listan är inte heltäckande men kan fungera som en ingång för dig som är nyfiken på  olika utbildningsvägar som kan leda till jobb i skogsbranschen.

 

Högskoleutbildningar

Sedan 2007 är all högskoleutbildning i Sverige uppdelad på tre nivåer (enligt den så kallade Bologna modellen): grundnivå; avancerad nivå (masterprogram) och forskarnivå. Utbildningarnas omfattning i tid anges i antal högskolepoäng (hp) där 1,5 hp motsvarar 1 veckas heltidsstudier. Ett års heltidsstudier motsvarar alltså 60 hp. Här är exempel på utbildningar som som inriktar sig på skogsbruk, trä - och skogsindustri på grund- och avancerad nivå. 

Inriktning mot skog och trä
Jägmästarprogrammet, SLU (300 hp)
Skogsmästarprogrammet, SLU (180 hp)
Skogsteknikerprogrammet, Gammelkroppa skogsskola (120 hp)
Biologi och miljövetenskap, SLU (180 hp)
Masterprogram, Euroforester, SLU

Masterprogram, Forest Ecology and Sustainable Management, SLU (120 hp)
Masterprogram, Miljökommunikation, SLU, (120 hp)

Skogskandidatprogrammet (180 hp), Linnéuniversitet (distans)
Skog och träteknik, högskoleingenjör (180 hp), Linnéuniversitetet 
"Hållbart familjeskogsbruk" är en samling kurser om 90 hp som vänder sig till dig som är skogsägare eller har särskilt intresse för skogen. Linnéuniversitetet (distans)

Masterprogran, Träteknologi (120 hp), Luleå tekniska universitet i Skellefteå

Inriktning mot massa, papper, nya material från skogsråvara
Civilingenjörsprogrammet i bioteknik, Umeå universitet (300 hp)
Masterprogram i växt- och skogsbioteknik, Umeå universitet (120 hp)
Industridesign (180 hp) med profilering mot material baserade på skogsråvara, Högskolan i Gävle
Civilingenjörsutbildning i kemiteknik, Karlstads universitet (300 hp)
Masterprogram, Innovative and Sustainable Chemical Engineering, Chalmers tekniska högskola, Göteborg (120 hp) - med möjlighet att bl.a. välja profil Forest based Products and Related Processses

 

Yrkesutbildningar (Yh)

Yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Yh-utbildningarna är ofta något kortare än en högskole- eller universitetsutbildning och de innehåller mycket praktik. Utbildningarnas längd ger Yh-poäng, där fem poäng innebär en veckas studier på heltid. Ett års heltidsstudier ger alltså 200 Yh-poäng.  

Läs mer om Yh-utbildningar på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats

Här har vi listat Yh-utbildningar inom områdena skog, trä och skogsindustri som ges på olika håll i landet.

Inriktning mot skog och trä

Skogligt basår för blivande skogsmästare (40 veckor), Jällagymnasiet Uppsala

Skogligt basår innebär en möjlighet för dig som inte studerat vid naturbruksgymnasium att få behörighet till skogsmästarprogrammet vid SLU.

Skogsbrukstekniker (300 Yh-poäng), Alfta skogstekniska utbildning
Skogsbrukstekniker (300 Yh-poäng), Stora Segerstad och Värnamo yrkeshögskola
Skogsplanerare (200 Yh-poäng), Vreta Yrkeshögskola, Linköping

Småskalig virkesförädling (200 Yh-poäng - halvfart distans), Biologiska Yrkeshögskolan (Bys), Skara
Träteknikerutbildning i Hammarö AB (400 Yh-poäng)

Inriktning mot massa, papper, nya material från skogsråvara
Processtekniker inriktning skogsindustri (400 YH-poäng), Yrkeshögskolan i Karlstad
 

Skoglig yrkesutbildning på gymnasienivå

Naturbruksprogrammet på gymnasiet vänder sig till elever som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana, studera på yrkeshögskolan eller fortsätta studera på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för att bli till exempel skogsmästare eller jägmästare. Naturbruksskolor finns på många platser i landet.

Läs om Naturbruksprogrammet på Skolverkets webbplats

Här kan du läsa mer om gymnasieskolans Naturbruksprogram och de skolor som ger programmet:

Naturbruk.se

 

Skogen i grundskolan

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.

Skogen i Skolans hemsida

Runtom i landet finns också naturskolor. De flesta naturskolorna har en kommun som huvudman och arbetar mot barn och elever inom sin kommun.

På www.naturskola.se hittar du information om landets 90 naturskolor 

 
Uppdaterad: