Personer från skogsbranschen

Yrken i skogsbranschen

Har du funderat på att jobba med skog?

Är du intresserad av hur ett hållbart samhälle ska se ut? Hur vi ska bruka jordens resurser hållbart eller vilka klimatsmarta material vi ska bygga framtiden i? Kanske är du intresserad av framtidens digitala lösningar, smarta produkter, skogens landskap, fantastiska träd, växter och vilda djur, marknadsföring, teknik, att jobba med människor eller något helt annat. Oavsett vad kanske jobb i skogsbranschen är något för dig?

Skogsnäringen är en bred bransch som omfattar många olika typer av yrken och möjligheter. Och möjligheterna blir fler i takt med att forskning och utveckling gör att skogens råvara kan ersätta olja i många produkter. Skogen som förnybar resurs måste nyttjas klokt och branschen behöver utbildade människor som hjälper världen att dra nytta av skogens ekosystem på ett hållbart sätt och att ställa om från fossilt till biobaserat utan att skogen överutnyttjas.

På sajten Jobba grönt.se kan du läsa om exempel på yrken med anknytning till skogen och dess råvaror och vilken utbildning som kan ta dig dit.
Till jobbagront.se - exempel på skogsyrken

På sajten "Framtid i skogen" kan du se filmer med intervjuer av personer som är yrkesverksamma i skogsbranschen och få information om SLU:s utbildningar till skogsmästare och jägmästare.
Till "Framtid i skogen" - SLU:s skogliga utbildningar

Runt 70 000 personer är direkt anställda i skogsnäringen idag. Utöver det arbetar runt 30 000 personer som egenföretagare inom näringen (enligt Skogsindustriernas siffror från 2014). Här kan du möta några av dessa. För din inspiration har vi har vi samlat intervjuer i text och bild med personer som jobbar på olika ställen och i olika roller i skogsbranschen. Läs och lyssna till vad de gör på jobbet!

Möt personer i olika roller i skogsbranschen
Följ länkarna för att möta medarbetare i några av branschens företag som berättar lite mer om sin yrkesroll och vilken utbildning som har tagit dem dit. 

Möt en forskningsingenjör, inköpare, platschef med flera i kortfilmer från Skogsindustrierna

Möt affärsutvecklare, maskinförare, avverkningsledare och flera andra medarbetare på Sveaskog

Möt några av Mellanskogs medarbetare

Möt sågverksoperatör, investeringsinköpare, energisamordnare och flera andra medarbetare på Södra 

Möt torktekniker, projektledare och andra medarbetare på Setra

Möt medarbetare på Holmen Skog

Möt jägmästare som jobbar i skogsbranschen
Jägmästarutbildningen vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) är en av de utbildningar som förbereder för jobb i skogssektorn. Här kan du ta del av intervjuer med ett antal jägmästare som jobbar på olika håll i branschen.

Per stödjer skogsentreprenörer med certifiering och jämställdhetPer Eriksson

Per Eriksson är jägmästare och vd för ECSkog AB som miljöcertifierar skogsentreprenörer.  – Jag leder och utvecklar verksamheten för miljöcertifiering av skogsentreprenörer. Skogsindustrins kunder efterfrågar certifierade skogsprodukter där entreprenörerna utgör länken mellan skogsägaren och industrin, berättar Per Eriksson. 

Läs intervjun med Per här

 

 

Stefan ansvarar för 15 miljoner skogsplantorStefan Ivarsson

Stefan Ivarsson är jägmästare och platschef på Svenska Skogsplantor på Lugnets plantskola. – Tillsammans med min personal planerar jag odlingsårets olika delar, sådd, växthus- och frilandsodling, Conniflexbehandling och packning av plantorna i låda.

Läs intervjun med Stefan här

 

 


Matti är Regionsamordnare inom Skogen i SkolanMatti Erikoinen

Matti Erikoinen är Regionsamordnare inom Skogen i Skolan och tjänstgör som Skogskonsulent på Skogsstyrelsen. Dessutom jobbar han med arbetsledning inom Skogsstyrelsens arbetsmarknadsuppdrag med syfte att öka integration och minska arbetslöshet.

Läs intervjun med Matti här

 Eva uppfann metod för mönstertryck på inredningsträEva Zwahlen

Eva Zwahlen är entreprenör och jägmästare. – Under mitt yrkesliv har jag jobbat på olika positioner inom sågverk, vidareförädling, forskning och innovation. Nu jobbar jag med mode och design för ökad träanvändning.

Läs intervjun med Eva här

 

 


Niklas ger skogsägare bra affärsmöjligheterNiklas Ringborg

Niklas Ringborg är distriktschef på Landshypotek Bank, som är experter inom skogsfinansiering. – Mitt jobb passar perfekt för en jägmästare då förståelse för skogsägares förutsättningar är viktigt. 

Läs intervjun med Niklas här

 

 


Anders vägleder i naturenAnders ArnellAnders Arnell
Anders Arnell är jägmästare och verksam som naturvägledare inom CNV, Centrum för naturvägledning som ingår i SLU. - Naturvård och kommunikation har ingått i alla mina tjänster och det är en bra kombination för mig, säger Anders. Tillsammans med sin fru driver han också Ängslyckan, ett café med fågelskådning och bakningskurser som ligger i Vendel, några mil norr om Uppsala.

Läs intervjun med Anders här


 


Erik ger råd om hållbar kapitalplacering i skogErik AnderzénErik Anderzén
Erik Anderzén är 30 år och arbetar som Investment Manager på The International Woodland Company A/S (“IWC”) i Köpenhamn. Han sökte till jägmästarutbildningen med skogsindustriell inriktning. – Jag haft stor nytta av den förståelse för skogsnäringen som utbildningen gav mig, både skogligt och finansiellt.

Läs intervjun med Erik här

 


¨

Johanna YdringerJohanna YdringerJohanna utvecklar verksamheten på BillerudKorsnäs och Skogen i Skolan
För fjorton år sedan avslutade Johanna Ydringer utbildningen som Skogsvetare, som den då hette. Att studera till Jägmästare gav henne den grund hon har byggt sin karriär på från virkesköpare, certifieringsarbete till idag då hon arbetar med verksamhetsutveckling på BillerudKorsnäs. Hon ingår också i tre regionala styrgrupper hos Skogen i Skolan.

Läs intervjun med Johanna här

 


Matilda kombinerar sina jägmästarkunskaper med utomhuspedagogikMatilda LingegårdMatilda Lingegård
Sedan 2015 är Matilda Lingegård Regionsamordnare för Skogen i Skolan Västerbotten och verksamhetsledare för Mera Skog i Västerbotten. Hon tog sin examen som jägmästare 2014 då hon skrev ett examensarbete om utomhuspedagogik. - Mitt nuvarande jobb är drömjobbet där jag kan kombinera ett arbete i skogsbranschen och skolvärlden, säger Matilda Lingegård. Här berättar hon om sig själv och sitt arbete i Skogen i Skolan.

Läs intervjun med Matilda här

 

 


Håkan är jägmästare och expert på den globala virkesmarknadenHåkan EkströmHåkan Ekström
Från forskarstudier på SLU i Uppsala till University of Washington i Seattle och sedan analyser av den globala trämarknaden. Håkan Ekström ger i en intervju sin bild av utvecklingen för träprodukter. - Min prognos är att det blir en diversifierad användning av trä. Pappersmaskiner görs om till andra ändamål. Andra användningsområden för trä är till exempel tyger såsom viskos som har blivit mer populärt och är ett bra alternativ till bomull, säger Håkan Ekström, ägare av Wood Resources International med bas i USA.

 

Läs intervjun med Håkan här

Uppdaterad: