Hitta forskningsresultat

Här har vi samlat länkar till några webbplatser där du kan ta del av nya rön från forskning kring skog och skogsbruk och söka efter vetenskapliga publikationer.  

 

Faktablad, publikationer och forskningsinformation på webben

Fakta Skog är faktablad som presenterar nya rön från skogsforskning och fortlöpande miljöanalys vid Lantbruksuniversitetet (SLU).

Till Fakta Skog

Publikationer från det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Future Forests (Framtidens skog).

Till publikationer från Future Forests

Forskningsinstitutet Skogforsk samlar kunskap om skog och skogsbruk på sin kunskapswebb. Här hittar du nya och tidigare forskningsresultat, analyser och nyheter från branschen.

Till SkogForsk

International Journal of Forestry Research är en fritt tillgänglig och refereegranskad tidskrift som publicerar forskningsartiklar inom olika områden av skogsforskning.

Till International Journal of Forestry Research

Webbplatsen Skogskunskap.se omsätter forskningsresultat till praktiska råd som hjälper dig som skogsägare att sköta din skog på bästa sätt. Här hittar du fakta, filmer och digitala verktyg. Innehållet har tagits fram i samverkan mellan forskare och praktiker.  Skogskunskap produceras av Skogforsk i samarbete med LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen.

Till Skogskunskap.se

Forskning.se är en nationell webbplats för allmän forskningsinformation. Webbportalen drivs och utvecklas av tolv myndigheter och stiftelser som finansierar forskning samt landets lärosäten.

Till Forskning.se

 

Digitala söktjänster

Primo - SLU-bibliotekets söktjänst

LIBRIS

LIBRIS är de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog och uppdateras dagligen. Här kan du söka efter böcker, tidskrifter, artiklar, elektroniskt publicerat material m.m.

 

 
Uppdaterad: