Finns svensk information om stormfasthet och hur man mäter träd i blädningsskogar?

Niklas
Svarat av: 
Nils Fagerberg
Doktorand
Linnéuniversitetet

Hej!

I Tyska blädningsskogar så dividerar man höjden med diametern och får man ett värde runt 80 så är trädet stabilt (stormfast) Finns det nån mer svensk information om funktionen?

Hej Niklas!

Jag känner inte till och tror inte att det finns någon svensk forskning kring denna tumregel. Jag vet att Roland Hörnfeldt hänvisar till denna regel i sin avhandling (Hörnfeldt, R. (2014). Silviculture adapted to multiple goals in Swedish small scale forestry (Vol. 2014, No. 42)). Ursprunget till regeln lär vara beskrivet i denna text; Burschel, P., & Huss, J. (1997). Grundriss des Waldbaus.

Jag har själv ibland använt mig av regeln vid avverkningsplanering, där höjden i enheten meter divideras med diametern i enheten cm. Får man då ett värde under 0,8 så är trädet stabilt. Ju lägre värde desto bättre förstås.

Som med alla tumregler så ska man nog inte följa den slaviskt utan även väga in andra faktorer som påverkar risken, t.ex. hur tätt beståndet är runt trädet, andel grönkrona, trädslag, om läget är vindutsatt.

1
Publicerad: