Finns rapporter om inventeringar av vägtrummor över bäckar i skogsbilvägsnätet?

Olof Bergvall
Johan Spens, inst. för vattenbruk

Sökes: Rapport eller liknande om en inventering av vägtrummor över bäckar/åar i skogsbilvägsnätet. Jag har för mig att jag sett ett sådant dokument på internet men jag kan inte hitta tillbaka. Känner ni till något som liknar det jag beskrivit? Med vänliga hälsningar Olof Bergvall

I Sverige finns inga riktigt vetenskapliga inventeringar av vandringshinder, utan alla har i princip gått ut på att subjektivt bedöma varje vägtrumma utifrån inofficiella riktlinjer. Det finns betydligt bättre exempel från USA och Kanada. De har forskat på denna problematik i ca 30 år.

0
Publicerad: