Finns det skogar nedanför Madrid med "vanliga träd"?

Marcus Antonson

Hej!

Finns det det skogar nedanför Madrid med "vanliga träd", vilka tappar sina löv på hösten? Eller lever inte ek här? I och omkring Albacete (i bergen) finns väl åtminstone granar?

Med vänlig hälsning

Marcus Antonson

Hej Marcus!

Spanien är ett stort land med mycket olika förhållanden. Hög höjd och låg nederbörd begränsar möjligheterna för träd i stora delar av landet. 

Söder om Madrid finns både lövträd som tappar löven, som ”våra vanliga ekar”, skogsek och bergsek, Quercus robur och Quercus petraea, men också arter som är vintergröna, som korkek, Quercus suber. I områden som är gynnsamma finns äkta kastanj Castanea sativa, som inte är grön året om.

Det finns knappast gran på iberiska halvön, naturligtvis kan den vara införd som prydnadsträd. Däremot finns det flera tallarter i Spanien, som Pinus pinaster och Pinus pinea (på svenska: pinje).

En översiktlig trädkarta hittar du med hjälp av länkarna längre ner på sidan.

Eric


 

 

 
0
Publicerad: