Finns det riktlinjer och gränsvärden för utsläpp från sågverk? Hur får man tag i dem i så fall?

Maria Larsson
Ann Dolling

Hej, Finns det riktlinjer och gränsvärden för utsläpp från sågverk? Hur får man tag i dem i så fall? Mvh Maria

Hej Maria! Utsläpp och annan miljöpåverkan regleras i miljöbalken. Tillsynen utövas av Naturvårdsverket, generalläkaren, länsstyrelsen, andra statliga myndigheter och kommunerna, i enlighet med vad regeringen bestämmer. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med länsstyrelsen eller kommunen. Det är de som vet vilka regler och utsläppsnivåer som gäller för sågverk.

0
Publicerad: