Finns det regler för avverkning av skog nära fastigheter?

Claus Johansen
Elisabet Andersson
Hej Finns det regler for avverkning av skog nara fastigheter ? Till exempel, ar skogsbolagen skyldiga att lamna skogsrida, for att inte forstora utsikt fran narliggande bostadshus? Om inte Ni kan svara pa fragan, vem kan i sa fall svara pa dessa fragor ? Anledningen till fragorna ar att SCA har, under min franvaro, totalforstort min idylliska utsikt, med utsikt till kalhygge. Med vanliga halsningar Claus Johansen claus@sps.net.sa
Ja, det finns regler. I skogsvårdslagen står till exempel "lämna de skyddszoner som behövs mot vatten, impediment, jordbruksmark och bebyggelse". Hur ordet "behövs" ska tolkas kan förstås diskuteras. Du kan vända dig till Skogsstyrelsen för att få hjälp med detta.
Publicerad: