Finns det någon form av bedömning av miljöbelastningen av trä ur ett helhetsperspektiv, exempelvis livscykelanalys för furumöbler?

LeA__62@hotmail.com
Anna Jarnehammar, Trätek
Hej. Jag heter Lasse Andersson och går på en linje (komvux) som heter miljö och naturvård. Vi har fått i uppdrag att ta reda på och göra en bedömning av miljöbelastningen av trä ur ett helhetsperspektiv. Den grupp jag tillhör valde furumöbler och nu undrar jag om det finns någon form av livscykelanalys inom detta område? T.ex. hur man följer en planta till sågen, möbeltillverkaren, handeln, och vilka miljöbelastningar som finns utefter denna väg. Tacksam för positiva som negativa svar.
Trätek har gjort ett antal miljövarudeklarationer på olika träprodukter (> 80). Informationen om vilka dessa är och vilka företag som det gäller kan hämtas hos oss på Trätek, därefter får man kontakta företagen direkt för att få deklarationen.
Vi har också gjort livscykelanalyser på olika produkter främst inriktat mot hus och broar. Dessa finns tillgängliga som rapporter från oss.

Miljövarudeklaration för sågad vara kan beställas direkt ifrån oss och denna kanske är bäst att utgå ifrån om det gäller furumöbler. Andra delar som är viktiga att ta hänsyn till ur ett livscykelperspektiv är vilken typ av ytbehanling, transporter i alla led, mm.

Mycket av informationen kan hämtas genom att beställa rapporter och information från vårt bibliotek, telefonnummer 08-762 18 00.
Publicerad: