Finns det exempel på situationer där trädplantering varit till nackdel för miljön eller ekosystemet i stort?

matsd@algonet.se
Lars Lundqvist
Finns det några exempel på situationer där trädplantering varit till nackdel för miljön eller ekosystemet i stort?
Nej, egentligen inte. Enda undantaget skulle vara i de fall man dikat ut myrar för att därigenom omvandla dessa till skogsmark. Men en sådan omvandling innebär inte självklart att man "förstör" miljön.
Publicerad: