Finns det ekologiska julgranar?

Anna Sandquist
Tomas Nordfjell

Finns det ekologiska julgranar? Vad är skillnaden mot konventionell odling?

Hej Anna!
Om man hämtar, eller köper, en julgran som kommer direkt i från skogen så är det ju en i högsta grad ekologisk julgran. Om man köper en odlad julgran (ofta av annan art än våra vanliga granar i skogen) så kan den oftast inte betraktas som ekologiskt odlad. Stora mängder bekämpningsmedel mot ogräs och insekter används regelbundet i sådana odlingar. Det finns också medel som påverkar själva växtsättet på granarna (toppskottslängd, osv). Nu har vissa odlare börjat att odla julgranar efter samma principer som andra ekologiskt odlade produkter, och det är dessa som normalt avses med "ekologiska julgranar".

Publicerad: