Finns det alternativ för skogsägare till granplantering?

torgny andersson
Svarat av: 
Per-Magnus Ekö
Forskningsledare vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
SLU

Hej!

Granplanteringar (i Skåne) är mycket täta och därmed ingen höjdare för skogsvandrare. Finns det alternativ för skogsägaren, tex plantera glesare och senarelägga gallring?

Hej Torgny!Det finns ett lagkrav på lägsta plantantal. för närvarande 2000 plantor ha, men kraven är för närvarande på översyn.  Men även om du skulle gå ner till 1000 plantor tar det lång tid  (om någonsin) innan en granplantering i Skåne blir njutbar för en skogsflanör, den avverkas eller blåser ner innan den kommer att upplevas som attraktiv. Att senarelägga gallring är ingen bra idé, det innebär i så fall att perioden när skogen är tät och nästan ogenomtränglig förlängs, bättre då att öppna upp tidigt.

Hälsningar
PM
0
Publicerad: