Finns det aktuella studier kring effekter av att inte utnyttja fallande längder?

tuwe@katrineholm.mail.telia.com
Erik Walfridsson
Numera köps massaved vanligtvis i "fallande längder". Då det infördes var ett motiv att man härigenom kunde utnyttja större del av trädvolymen. Efterhand har det blivit allt vanligare att man vid maskinavverkning slentrianmässigt "ställer in aggregatet" på 4,5 m, vilket sammanfaller med den längd som är önskvärd ur transport- och industrisynpunkt. Om mitt påstående är rätt, innebär detta att effekten nu är den omvända, dvs att mindre volymer av trädet utnyttjas genom att flexibiliteten med fallande längder ej utnyttjas. - Har detta uppmärksammats och diskuterats tidigare? - Finns någon aktuell studie av frågan, och vad är i så fall resultatet? Finns någon skillnad mellan bolag i hur denna fråga behandlas?
Jag har inte hört nåt och vet tyvärr ej!
Publicerad: