Finns data för de senaste årens produktivitet när det gäller svenskt skogsbruk?

Håkan Lideskog
Anders Fries, Forskare FLK, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Hej!

Grafen visar produktivitetsutveckling i svenskt skogsbruk från ~1950 till ~2005. Finns det data för de senaste årens produktivitet (och data för föregående år)? Om man spår framåt från idag (2015), hur kommer denna produktivitetskurva att te sig?

Hej Håkan!
 
Jag bifogar i alla fall två länkar där det finns grafer som visar prognitiserad ökning i skgsproduktion. Med produktivitet antar jag det handlar om avverkning men man kan också titta på tillväxten.
 
En graf finns på sidan 6 i denna länk som du hittar längre ner på sidan  (ett föredrag av Bo Karlsson, skogsträdsförädlarepå Skogforsk).
och sidan 3 och 5 på följande länk som du hittar längre ner på sidan (Skogliga konsekvensanalyser och virkebalanser 2008 – SKA-VB 08).
 
Hoppas detta är ett någorlunda svar.
 
Hälsningar Anders Fries

Publicerad: