Finns bidrag att söka för plantering av gran?

Malin

Som skogsägare står jag nu för utgiften att plantera nya granar. Undrar om det finns bidrag att söka för detta?

I normalfallet finns inga bidrag att söka för plantering av gran. Är man verksam inom ett område med besparingsskogar, eller liknande sammanslutningar med gemensamma skogar, så kan det finnas ekonomiska stöd för skogsvårdsåtgärder. Lokala stöd kan även finnas att söka hos Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen för återbeskogning i syfte att skap höga natur- eller kulturvärden.

Besvarad av:

Mats Fröjdenstam. skogsmästare och registrerad fastighetsmäklare

1
Publicerad: