Får man samma vedegenskaper efter torkning oavsett när trädet är avverkat under året?

carl.selander@kxngy.nll.se
Erik Walfridsson
Angående Mats Brobergs fråga om virket var bättre förr. Han frågar om det spelar någon roll om man avverkar virket på sommaren eller vintern och får till svar att det är hanteringen efter avverkning som spelar roll. Det låter ju riktigt men har inte vinter eller sommar någon roll eftersom det under vintern inte är någon nämdvärd aktivitet i tillväxt etc. Kan det vara så att om man torkar ett sommar avverkat träd får samma vedegenskaper efter torkning som ett vinteraverkat?
Förmodligen små skillnader, men det skulle eventuellt kunna förekomma en viss anrikning av näringsämnen på ytan på sommaravverkat, vilken i sin tur skulle kunna ge ett något möglingsbenägnare virke. Men som sagt, jag tror skillnaderna är små.
Publicerad: