Får man plocka blåbärsris för eget bruk?

Agneta Leander ljungqvist
Svarat av: 
Ola Langvall
Försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning
SLU

Hej!

Får man plocka blåbärsris för eget bruk?

Hej Agneta!

Jag kan tyvärr inte lagen i detalj när det gäller att plocka växter i naturen, men om jag har förstått det rätt så ska det inte finnas några hinder för att plocka triviala arter, såsom blåbärsris för eget bruk, även om det inte är ens egna mark. Sedan handlar det i många fall om i vilket omfattning det sker. Det får nog inte vara så omfattande att det blir en betydande påverkan på fältvegetationen i ett och samma område, då gäller nog inte sedvanerätten längre. Om du är osäker på vad som gäller i ditt fall, bör du prata med markägaren först, för att få ett medgivande (även om du inte behöver ha ett sådant). Åtminstone blir alla parter på bättre humör, ifall ni möts ute i skogen!

1
Publicerad: