Får man plantera träd i skogen eller finns det regler?

Hadi
Svarat av: 
Lars Karlsson
Skogsskötselspecialist
Skogsstyrelsen

Hej!

Jag skulle fråga om att får man plantera träd i skogen, eller finns det regler.

Hej Hadi
Nej, vem som helst får inte plantera träd i skogen. Det är bara den som äger marken, skogsägaren, som får plantera träd på sin mark. På motsvarande sätt är det bara skogsägaren som sedan får avverka träden när de efter planteringen vuxit upp till större träd.
 
Du frågar om det finns några regler om plantering. Det gör det. Den som äger skogsmark och som avverkar äldre skog på ett område på sin mark är skyldig att anlägga ny skog på det område som avverkats. Det vanligaste sättet är då att plantera plantor men man kan även i vissa fall så frön eller låta skogen föryngra sig själv genom att t ex lämna fröträd.
När skogen är yngre och skogsägaren avverkar träd i röjning eller gallring behöver man inte anlägga ny skog. Vid röjning och gallring hugger man bara bort en del träd för att gynna andra träd som man lämnar kvar. Efter röjning och gallring står det därför kvar många träd som fortsätter att växa vidare på marken. Det är alltså först när skogsägaren avverkar träden när de är äldre och det blir en kal yta på marken, ett hygge, som skogsägaren är skyldig att anlägga ny skog, t ex genom att plantera plantor.
 
Med vänlig hälsning
Lars Karlsson, Skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen 

Publicerad: