Får man dispens för bygge av fastighet inom ett naturvårdsområde?

Ulf Eklund
Svarat av: 
Håkan Johansson
Jurist
LRF Konsult

Hej!

Kan man få dispens för att bygga en fastighet på en mindre del inom ett naturvårdsområde?

Hej Ulf!

Det beror på vad det står i föreskrifterna för det specifika naturvårdsområdet. Om föreskrifterna förbjuder uppförande av en byggnad kan du söka dispens. Det är upp till myndigheterna att bedöma om det är möjligt att få dispens i det enskilda fallet. Det krävs dock särskilda skäl för att få dispens. Om åtgärden skadar några skyddade naturvärden kan det bli aktuellt att vidta kompensationsåtgärder. Jag rekommenderar att du tar kontakt med berörd länsstyrelse för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.

/Johan

___________________________________________

Johan Håkansson
Jurist
LRF Konsult

Publicerad: