Får man bygga en koja/raststuga på sin egen skogsmark i ett naturreservat?

Torbjörn Nilsson
Per Holgén
Hej Om man äger ett litet skogskifte inom ett naturreservat (tidigare hette det väl naturvårdsområde), får man då bygga sig en liten enkel koja/raststuga av trä där utan särskilt tillstånd? Kojan/raststugan ifråga skulle i så fall vara mycket liten och diskret, kanske 6m2 och ca 2 m hög vid taknocken, och användas i samband med friluftsliv (det är alltså inte på något vis tal om ett fritidshus). Om området ifråga inte är naturreservat, förändrar det saken? För att precisera närmare kan ju nämnas att naturreservatet jag tänker på är Brattforshedens Naturreservat i Hagfors kommun i Värmland. Tacksam för svar.
Naturreservat har ett starkare naturskydd än naturvårdsområde. Det kan alltså vara avgörande för om du får bygga raststugan eller inte. När ett naturreservat bildas är det vanliga att markägarna löses ut. Om du är ägare till marken så borde du rimligtvis få bygga en raststuga där, men du bör först kolla med Länsstyrelsen vilka bestämmelser som gäller för det aktuella området.
Publicerad: