Får jag ta hem nedfallna grenar och kvistar?

Cec

Hej får jag ta hem nedfallna grenar & kvistar & barkbitar på marken & växter som är mitt i en stig & riskerar bli söndertrampade? Om så,är fallet - hur mycket? En näve full eller kasse eller fylla bilen?

Cec,

Den här tidigare besvarade frågan rymmer nog det du funderar över:

https://www.skogssverige.se/far-man-samla-till-ved-efter-skogsavverkning

Det kan tilläggas att större mängd grenar gör nytta för markägaren i form av att näring återförs till skogen. Liksom att det finns växter och djur som kan ha glädje av även klenare död ved.

Hälsar

Kalle Karlsson

0
Publicerad: