Får jag plocka sly på nyckelbiotopen?

Helene Sjöström
Svarat av: 
Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
Areal

Hej!

Jag bor nära en Nyckelbiotop och undrar vad jag har rätt till. Får jag plocka sly till mina getter? Får jag ta lösa grenar på marken? Plocka blåbär?

Tacksam för svar

Helene Sjöström

Hej Helene!

Om nyckelbiotopen ligger på din egen fastighet så har du fri förfoganderätt över den om du eller tidigare ägare inte har ingått naturvårdsavtal eller löst in området. Det finns inget formellt lagligt skydd för nyckelbiotoper i Skogsvårdslagen eller annan lagstiftning. Däremot kan det vara svårt att sälja virket till virkesköpande bolag eftersom de är skogscertifierade (FSC/PEFC) och inte vill handla med virke från naturvårdsklassad skog. Om nyckelbiotopen inte ligger på din mark får du inte samla in levande grenar eller mindre träd, inte heller ”torrgrenar” i större utsträckning, det faller under allemansrätten. Större vindfällen eller delar av skadade träd som fallit till marken ingår inte allmänhetens ”rätt” att insamla enligt allemansrätten. Blåbär får du dock alltid plocka oavsett om det är din mark eller någon annan som äger marken, under förutsättning att det är i skogsmark och inte på tomtmark.

Med vänliga hälsningar!

0
Publicerad: