Får jag beskära grannens bok som hänger över ett kommunal servitut?

Jan
Johan Håkansson, Jurist, LRF Konsult

Hej!

Får jag beskära boken som en granne har som hänger över ett kommunalt servitut och vidare in på min tomt, så att häcken och prydnadsbuskar får "stryk" pga för lite sol.

Tackar för ett svar .

/Janne PS. Hur ser fröet ut ??

Hej Janne!
 
I jordabalken finns det ett antal bestämmelser som reglerar rättsförhållanden mellan grannar. Av 3 kap. 2 § jordabalken framgår att ägaren av en fastighet får ta bort rot eller gren som tränger in på fastigheten. Det är alltså tillåtet att ta bort de grenar som passerar fastighetsgränsen. Det är däremot inte tillåtet att ta bort de grenar som hänger över annans mark. Innan du vidtar någon åtgärd ska dock grannen ges möjlighet att utföra åtgärden själv.   
 
Med vänlig hälsning
___________________________________________
Johan Håkansson
Jurist
LRF Konsult

Publicerad: